Helsingin yliopiston vuoden 2022 väitöskirjapalkinto neljälle tutkijalle

Helsingin yliopiston vuoden 2022 väitöskirjapalkinnot erityisen ansiokkaista väitöskirjoista saivat eläinlääketieteen tohtori Riitta Niemi, filosofian tohtori (kemia) Outi Haapanen, elintarviketieteiden tohtori Fengyuan Liu ja oikeustieteen tohtori Santtu Raitasuo.

Yliopisto palkitsee vuosittain ansiokkaita väitöskirjoja. Palkintoperusteissa on tieteellisten ansioiden lisäksi huomioitu tutkimuksen vaikuttavuus omalla tieteenalallaan ja/tai väitöskirjatyön yhteiskunnallinen vaikuttavuus. Väitöskirjapalkinto on 4 000 euroa.

Riitta Niemen väitöskirjassa Epidemiologic approach to antibiotic dry cow therapy in dairy herds tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa lypsylehmien umpeutuskäytäntöjä, joilla saavutetaan hyvä utareterveys ja maidontuotanto vastuullisesti antibiootteja käyttäen. Tutkimuksen erityisen kiinnostuksen kohteena olivat lääkkeelliset umpihoidot. Lisäksi tutkimus kartoitti umpeutukseen liittyviä riskitekijöitä, jotka altistavat utareterveysongelmille sekä alentuneelle maidontuotannolle umpikauden jälkeen. Niemen väitöskirja osoittaa, että eettisempi, kestävän kehityksen mukainen ruuantuotanto valikoivaa antibioottihoitoa käyttäen on mahdollista, ilman että lypsylehmien utareterveys tai tuottavuus kärsii. Antibioottiresistenssi on maailmanlaajuinen ongelma, ja antibioottien käyttöä on tärkeä vähentää kotieläinten hoidossa. Siten tutkimuksen yhteiskunnallinen vaikuttavuus on huomattava.