Helsingin yliopiston eläinlääketieteellinen tutkimus on erinomaisella tasolla

Tutkimuksen arviointiraportissa kehuttiin erityisesti yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja tutkimusympäristöä.

Kansainvälinen tutkimuksen arviointipaneeli on todennut eläinlääketieteellisen tiedekunnan olevan erinomainen yhteiskunnallisessa vuorovaikutuksessaan. Myös tutkimusympäristö, mukaan lukien infrastruktuuri (laboratoriot, opetussairaala ja tutkimustila) arvioitiin erinomaiseksi.

Tutkimuksen arviointiraportissa mainitaan esimerkiksi, että tiedekunnan One Health (yhteinen terveys) lähestymistapa tutkimukseen on erittäin hyvin perusteltu ja antaa tiedekunnalle tulevaisuuden kannalta hyvän aseman.

Tiedekunnan vahvuuksiksi nostettiin erittäin hyvä yhteistyö teollisuuden kumppaneiden, viranomaisten ja kolmannen sektorin kanssa. Myös tieteellinen päätöksenteon tuki lainsäätäjille ja muille viranomaisille sai kiitosta.

Tutkimuksen arvioinnin loppuraportti (englanniksi, pdf)

Lue myös: Helsingin yliopiston tutkimus arvioitiin: huippututkimusta kaikilla kampuksilla

Tut­ki­muk­sen ar­vioin­nin yk­si­köt ja pa­nee­lit

Arvioitavana olivat tutkimustoiminta ja tutkimuksen tulokset arvioitavissa yksiköissä. Nämä yksiköt olivat joukko osastoja, ohjelmia tai tutkimusryhmiä, joilla on tai voisi olla tutkimukseen liittyviä yhteisiä tavoitteita ja kehittämissuunnitelmia. Yksiköistä päätettiin yhteistyössä tiedekuntien, erillislaitosten ja yhteisten toimintayksiköiden johdon kanssa. Yksiköt kattoivat kaikki Helsingin yliopiston tutkimusalat ja -toiminnot.

Arvioinnin toteuttivat kansainväliset paneelit, joita oli neljä: Humanities, Life Sciences, Natural Sciences ja Social Sciences. Arviointiprosessia hallinnoi arviointitoimisto ja sitä johti ohjausryhmä.