Eläinten ja ihmisten hyvinvointi ovat lähellä Eläinsairaalan uuden johtajan sydäntä

Yliopistollisen eläinsairaalan uudeksi johtajaksi nimettyä Susanna Peiposta houkutteli tehtävän ainutlaatuisuus: eläinsairaalassa yhdistyvät tutkimus, opetus, asiakaspalvelu ja liiketoiminta.

– Mahdollisuus päästä työskentelemään Suomen ainoassa eläinlääketieteellistä koulutusta tarjoavassa opetussairaalassa, johtamaan isoa asiantuntijaorganisaatiota sekä turvaamaan ja mahdollistamaan ensiluokkainen opetus opiskelijoille kutsui minua vahvasti, Peiponen kertoo.

Hänellä on pitkä ura suomalaisessa eläinlääkeyrityksessä Vetcaressa, jossa hän on toiminut useissa eri rooleissa ja viime vuodet liiketoiminnan johtajana.

– Olen eläinlääkäri kaupallisella ajatusmaailmalla ja palolla ihmisten ja eläinten hyvinvointiin, toukokuussa eläinsairaalassa Viikin yliopistokampuksella työt aloittanut Peiponen kertoo. 

Peiponen on valmistunut eläinlääketieteen lisensiaatiksi ja tuotantoeläinten terveyden ja sairaanhoidon erikoiseläinlääkäriksi Helsingin yliopistosta. Hän on myös suorittanut kaupallisen EMBA-tutkinnon Henley Business Schoolissa ja tehnyt lopputyönsä nuorten eläinlääkäreiden ja kandivaiheen opiskelijoiden resilienssistä ja työssäjaksamisesta.

– Henkilöstön työhyvinvointiin panostaminen on tärkeä prioriteettini johtajana, sillä eläinlääketiede on erittäin paineistettu ala.

Johtajan rooli on Peiposen mukaan muuttunut paljon viime vuosina. 

– Työelämässä on osaajia neljästä eri sukupolvesta, ja odotukset johtamiselle ja sen monimuotoisuudelle ovat kasvaneet, hän toteaa. 

Peiponen korostaa aitouden ja ihmisten kohtaamisten merkitystä johtamisessa, vaikka digitalisaatio ja tekoäly tuovat uusia mahdollisuuksia kaikille aloille. 

Eläinsairaalan kehittämisestä Peiponen toteaa olevansa vielä perehtymisvaiheessa, mutta tunnistaa haasteina muun muassa tarpeen lisätä eläinlääkäreiden koulutusmääriä ja yliopiston tiukan taloustilanteen vaikutukset. 

Opiskelijoiden kanssa toimiminen motivoi Peiposta vahvasti.

– Erikoistumisopintoja aikanaan tehdessäni Saaren klinikalla huomasin opiskelijoiden kanssa työskentelyn olevan erittäin palkitsevaa ja motivoivaa, hän sanoo. 

Myös eläinsairaalan yhteistyömahdollisuuksien kehittäminen muiden alan toimijoiden kanssa kiinnostaa. 

– Parhaassa tapauksessa löydetään molempia hyödyttäviä malleja ja luodaan edellytyksiä suomalaisen huipputieteen maailmanlaajuiselle näkyvyydelle.

Vapaa-ajalla Peiposta aktivoivat perhe ja harrastukset. 

– Jalkapallo vei sydämeni lapsena jo ja edelleen minut löytää kentältä useamman kerran viikossa. Perheemme kolme koiraa harrastavat eri lajeja ja huolehtivat arkiliikunnasta metsäkävelyiden muodossa. Nämä harrastukset turvaavat jaksamiseni ja hyvinvointini arjessa.

Yliopistollinen eläinsairaala pähkinänkuoressa

Yliopistollinen eläinsairaala on osa Helsingin yliopiston eläinlääketieteellistä tiedekuntaa, joka on Suomen ainoa alan koulutusta tarjoava taho. Sairaalan päätehtävät ovat opetus ja tutkimus. Sairaala toimii opetussairaalana 5. vuosikurssin opiskelijoille sekä jatkokoulutettaville eläinlääkäreille. Lisäksi sairaala kouluttaa eläintenhoitajia oppisopimuskoulutuksella. Sairaala on auki vuoden jokaisena päivänä vuorokauden ympäri.

Vuonna 2023 Viikin pieneläinsairaalassa oli 19 860 kävijää, joista 74% oli koiria ja 20% kissoja. Viikin hevossairaalassa oli 2734 kävijää. Mäntsälässä sijaitsevassa tuotantoeläinsairaalassa hoidettiin 15 082 potilasta, klinikkakäyntejä oli 3701 ja tilakäyntejä 2641. Lue lisää sairaalasta.