Eläinlääketieteellisen tiedekunnan koulutus kansainvälisessä ESEVT- arvioinnissa

Euroopan eläinlääketieteellisten koulutusyksiköiden yhteistyöjärjestön arviointiryhmä vieraili Viikin kampuksella syyskuun puolivälissä. Raportti ja ryhmän suositukset julkaistaan joulukuussa.

European Association of Establishments for Veterinary Education (EAEVE) on eläinlääketieteellistä koulutusta antavien yksiköiden eurooppalainen yhteistyöjärjestö, jonka asettama arviointiryhmä vieraili Eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa 16.-20.9.2019. ESEVT-arviointi (European System of Evaluation of Veterinary Training) on alan yhteisesti hyväksymä eurooppalainen standardi, jonka tehtävänä on varmistaa, että arvioinnin hyväksytysti läpäisseissä yksiköissä annettava koulutus vastaa sille asetettuja vaatimuksia. Tämän akkreditointiprosessin tavoitteena on vahvistaa kansalaisten, opiskelijoiden ja yritysten luottamusta instituutioiden opetuksen laatuun. European Association of Establishments for Veterinary Education (EAEVE) on eläinlääketieteellistä koulutusta antavien yksiköiden eurooppalainen yhteistyöjärjestö, jonka asettama arviointiryhmä vieraili Eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa 16.-20.9.2019. ESEVT-arviointi (European System of Evaluation of Veterinary Training) on alan yhteisesti hyväksymä eurooppalainen standardi, jonka tehtävänä on varmistaa, että arvioinnin hyväksytysti läpäisseissä yksiköissä annettava koulutus vastaa sille asetettuja vaatimuksia. Tämän akkreditointiprosessin tavoitteena on vahvistaa kansalaisten, opiskelijoiden ja yritysten luottamusta instituutioiden opetuksen laatuun. 

  

Samalla arviointiprosessi tuottaa arvokasta tietoa, jota sekä tiedekunnan johto, että koko opetushenkilöstö voivat hyödyntää monin tavoin. Dekaani Antti Sukuran mukaan nyt päättyneen arviointikierroksen raportti julkaistaan joulukuussa ja antia tullaan hyödyntämään tiedekunnan opetuksen kehittämisessä.Samalla arviointiprosessi tuottaa arvokasta tietoa, jota sekä tiedekunnan johto, että koko opetushenkilöstö voivat hyödyntää monin tavoin. Dekaani Antti Sukuran mukaan nyt päättyneen arviointikierroksen raportti julkaistaan joulukuussa ja antia tullaan hyödyntämään tiedekunnan opetuksen kehittämisessä.

  

– Eläinlääketieteellinen tiedekunta on Suomen ainoa eläinlääkäreitä kouluttava yksikkö. Kansainväliset vertailukohteet ovat meille siksi välttämättömiä. ESEVT-arvioinnissa meitä tarkastellaan oman alamme eurooppalaisessa viitekehyksessä ja suhteessa alan yhteisiin laatustandardeihin, sanoo Sukura. – Eläinlääketieteellinen tiedekunta on Suomen ainoa eläinlääkäreitä kouluttava yksikkö. Kansainväliset vertailukohteet ovat meille siksi välttämättömiä. ESEVT-arvioinnissa meitä tarkastellaan oman alamme eurooppalaisessa viitekehyksessä ja suhteessa alan yhteisiin laatustandardeihin, sanoo Sukura. 

Arviointi on paljon muutakin kuin lyhyt vierailu

  

Helsingin yliopistossa arviointi toteutettiin edellisen kerran vuonna 2009, jolloin sen eläinlääketieteen koulutusohjelma oli ensimmäinen akkreditoitu ohjelma Euroopassa. ESEVT-arviointi koostuu tiedekunnan itse laatimasta yksityiskohtaisesta itsearviointiraportista ja kansainvälisen arviointiryhmän vierailusta tiedekunnassa.Helsingin yliopistossa arviointi toteutettiin edellisen kerran vuonna 2009, jolloin sen eläinlääketieteen koulutusohjelma oli ensimmäinen akkreditoitu ohjelma Euroopassa. ESEVT-arviointi koostuu tiedekunnan itse laatimasta yksityiskohtaisesta itsearviointiraportista ja kansainvälisen arviointiryhmän vierailusta tiedekunnassa.

  

Tämänkertaiseen arviointiin tiedekunta aloitti valmistautumisen noin vuosi sitten. Kierroksen ensimmäinen osa – itsearviointiraportti – saatiin valmiiksi juhannuksena. Tiedekunnan yleisesittelyn lisäksi se sisältää seikkaperäiset kuvaukset muun muassa opetussuunnitelmasta, oppimisympäristöistä, ja koulutuksen laadunhallinnasta.Tämänkertaiseen arviointiin tiedekunta aloitti valmistautumisen noin vuosi sitten. Kierroksen ensimmäinen osa – itsearviointiraportti – saatiin valmiiksi juhannuksena. Tiedekunnan yleisesittelyn lisäksi se sisältää seikkaperäiset kuvaukset muun muassa opetussuunnitelmasta, oppimisympäristöistä, ja koulutuksen laadunhallinnasta.

  

Arviointi huipentui 16.–20.9.2019 kansainvälisen arviointiryhmän vierailuun. Ryhmään kuuluu yhdeksän eläinlääketieteen koulutuksen asiantuntijaa eri puolilta Eurooppaa. Arviointi huipentui 16.–20.9.2019 kansainvälisen arviointiryhmän vierailuun. Ryhmään kuuluu yhdeksän eläinlääketieteen koulutuksen asiantuntijaa eri puolilta Eurooppaa. 

  

– Loppukommenteissaan arviointiryhmä kiitti tiedekuntaa hyvin järjestetystä vierailusta. Havaintoinaan ryhmä nosti esiin tiedekunnan vahvuutena muun muassa sitoutuneen henkilöstön ja opiskelijat, vahvasti tutkimukseen pohjautuvan koulutuksen, sekä erinomaisen elintarvikehygienian ohjelman. Ryhmä nosti esiin myös useita kehittämiskohteita ja teki ehdotuksia, jotka auttavat tiedekuntaa kehittämään hyvää koulutustamme yhä paremmaksi, sanoo Sukura.– Loppukommenteissaan arviointiryhmä kiitti tiedekuntaa hyvin järjestetystä vierailusta. Havaintoinaan ryhmä nosti esiin tiedekunnan vahvuutena muun muassa sitoutuneen henkilöstön ja opiskelijat, vahvasti tutkimukseen pohjautuvan koulutuksen, sekä erinomaisen elintarvikehygienian ohjelman. Ryhmä nosti esiin myös useita kehittämiskohteita ja teki ehdotuksia, jotka auttavat tiedekuntaa kehittämään hyvää koulutustamme yhä paremmaksi, sanoo Sukura.

Mistä on kysymys?

  

  • Eläinlääketieteellisen tiedekunnan koulutus arvioidaan määrävuosin. Tänä vuonna toteutettavan ESEVT-arvioinnin kansainvälinen arviointiryhmä vieraili yliopistossa 16.–20.9.2019. Viikon aikana ryhmä kiersi tiedekunnassa sekä haastatteli sen henkilöstöä ja opiskelijoita
  • EAEVE = European Association of Establishments for Veterinary Education
  • ESEVT = European System of Evaluation of Veterinary Training
  • Arvioinnin tulos vahvistetaan loppuvuodesta joulukuussa 2019. Tuloksen vahvistaa alan eurooppalainen yhteistyöelin European Committee of Veterinary Education ECOVE.