Eläinlääketieteellisen tiedekunnan koulutus on akkreditoitu

Eläinlääketieteellisen tiedekunnan koulutus arvioidaan määrävuosin. Euroopan eläinlääketieteellisten koulutusyksiköiden yhteistyöjärjestön hyväksymien standardien mukainen arviointi toteutettiin aiemmin tänä vuonna. Arvioinnin tulos vahvistettiin joulukuussa 2019.

Euroopan eläinlääketieteellistä koulutusta antavien yksiköiden yhteistyöjärjestö EAEVE:n asettama kansainvälinen arviointiryhmä vieraili Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa syyskuussa. Vierailun ohjelma koostui kierroksista tiedekunnan tiloissa, osastoilla ja eläinsairaalassa, sekä henkilöstön ja opiskelijoiden haastatteluista.

Yhdeksästä eläinlääketieteen koulutuksen asiantuntijasta koostunut arviointiryhmä esitti tärkeimmät havaintonsa heti vierailun päätyttyä, mutta virallisesti arvioinnin tulos vahvistettiin vasta nyt.  Alan eurooppalainen yhteistyöelin ECOVE lähetti päätöksensä tiedekunnalle joulukuun puolivälissä.

– Osasimme odottaa positiivista päätöstä arviointiryhmältä saamamme palautteen perusteella, mutta ECOVE:n tekemä virallinen päätös on meille todella tärkeä muun muassa kansainvälisen yhteistyön kannalta. Hienoa, että lopputulos oli odotustemme mukainen, toteaa dekaani Antti Sukura.

Alan yhteisten ESEVT-standardien mukainen arviointi toteutettiin eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa nyt kolmatta kertaa. Yhtä monta kertaa tiedekunta on läpäissyt arvioinnin puhtain paperein.

– Akkreditointi on osoitus koulutuksemme laadusta ja pitkäjänteisestä kehittämistyöstä, johon henkilöstö ja opiskelijat ovat yhdessä sitoutuneet, dekaani Sukura jatkaa.

Tiedekunnan opetuksesta vastaava varadekaani, professori Mirja Ruohoniemi vastasi arviointiprojektin läpiviennistä tiedekunnassa.

– Arviointi oli vaativa ponnistus, mutta se tuotti meille valtavan määrän tietoa, jota voimme hyödyntää monin tavoin.

Joulun alla saatu virallinen päätös akkreditoinnista oli tiedekunnalle toivottu joululahja. Päätöksen rinnalla yhtä odotettu on kuitenkin arviointiryhmän laatima raportti, koska siinä esitetyt havainnot ja kehittämisehdotukset muodostavat hyvän pohjan tulevalle kehittämistyölle.

– Saamme lopullisen arviointiraportin näillä näkymin tammikuun lopulla. Tarkoitus on, että alamme sen jälkeen pohtia yhdessä tarpeellisia jatkotoimenpiteitä, professori Ruohoniemi toteaa.

Mistä on kysymys?

  • Eläinlääketieteellisen tiedekunnan koulutus arvioidaan määrävuosin. Tänä vuonna toteutetun ESEVT-arvioinnin kansainvälinen arviointiryhmä vieraili yliopistossa 16.–20.9.2019. Aiemmin arviointi on toteutettu Helsingin yliopistossa vuosina 1999 ja 2009.
  • EAEVE = European Association of Establishments for Veterinary Education
  • ESEVT = European System of Evaluation of Veterinary Training
  • Arvioinnin tulos (’accreditation’) vahvistettiin 11.12.2019. Tuloksen vahvisti alan eurooppalainen yhteistyöelin European Committee of Veterinary Education ECOVE.

Lisätietoja