Eläinlääketieteellinen tiedekunta promovoi viisi kunniatohtoria

Eläinlääketieteellisen tiedekunnan tämän kevään promootion teemaksi on valittu Yhteinen terveys – Yhteinen hyvinvointi. Tiedekunta promovoi viisi kunniatohtoria, jotka edustavat valittua teemaa ja koulutuksen kehittämistä. Promootiota vietetään 18.-20.5.2023.

Monet kunniatohtorit ovat tieteellisten ansioidensa ohella kehittäneet eläinlääkäreiden ammatillista jatkokouluttamista Euroopassa.  Tiedekunnan kunniatohtorit vihitään 19 toukokuuta 2023.

Professori Wolfgang Baumgärtner toimii Hannoverin eläinlääketieteellisen korkeakoulun patologian osaston johtajana.

Hänen mittavalla tutkijanurallaan keskeistä on ollut neuropatologia ja neuroimmunologia, solutransplantaatiot sekä virustautien patologia koti- ja villieläimillä.

Professori Baumgärtner on aktiivisesti kehittänyt eläinlääkäripatologien ammatillista ja tieteellistä jatkokoulutusta Euroopassa. Hän on ollut keskeisesti luomassa European College of Veterinary Pathology, ECVP Diplomate -jatkokoulutusohjelmaa ja on johtanut myös eurooppalaista eläinlääkäripatologien järjestöä.

Tiedekuntamme tutkijoiden kanssa hän on tehnyt yhteistyötä erityisesti neuropatologiassa. Hannoverin eläinlääketieteellinen korkeakoulu on yksi Euroopan johtavia eläinlääketieteen koulutusyksiköitä, jolla on historialliset ja tiiviit siteet suomalaisiin eläinlääkäreihin

Professori Kati Hakkarainen tulee Tampereen Yliopistosta.

Hän on mikrobiologian erikoislääkäri ja virologi. Professori Hakkarainen on tehnyt pitkän uran lääketieteen opetuksen ja pedagogiikan kehittäjänä.

Hän on kansainvälisesti arvostettu pedagogi, joka tunnetaan muun muassa ongelmalähtöisen oppimismenetelmän sekä karttuvan tiedon testin soveltamisesta lääketieteen opintoihin.

Professori Hakkaraisella on ollut useita merkittäviä johto- ja luottamustehtäviä. Hän on toiminut muun muassa ”Association for Medical Education in Europe” hallituksessa ja e-learning -komiteassa.

Eläinlääketieteellisen tiedekunnan tukena Kati Hakkarainen on toiminut jo parin vuosikymmenen ajan osaamisen arvioinnin kehittämisessä. Parhaillaan hän on mukana tiedekunnan asiantuntijana Erasmus+ -hankkeessa, jossa kansainvälisessä yhteistyössä rakennetaan yhteistä karttuvan tiedon testiä eurooppalaisten eläinlääketieteen koulutusyksiköiden käyttöön.

Professori Edward Hall tulee Bristolin yliopistosta.

Professori Hallin erikoisala on pieneläinten sisätaudit, erityisesti ruuansulatuskanavan taudit.

Hänen tieteellinen tutkimuksensa on keskittynyt suolistotulehduksiin ja suoliston permeabiliteettiin.

Kansainvälisessä järjestötoiminnassa hän on ollut luomassa kansainvälisiä standardeja pieneläinten suoliston tutkimuksille koirille ja kissoilla. Hän on ollut toimittajana ja kirjoittajana useissa alan keskeisissä käsikirjoissa.

Hän on toiminut tiedekuntamme pieneläinten sisätautitutkijaryhmän innoittajana ja toiminut tiedekunnassa myös vastaväittäjänä.

Professori Dominiek Maes tulee Belgiasta Gentin yliopistosta, missä hän toimii sikojen terveydenhuollon professorina.

Professori Maes on kansainvälisesti erittäin tunnettu sikojen sairauksiin ja terveydenhuoltoon perehtynyt eläinlääkäri.

Keskeisiä aiheita hänen laajassa tieteellisessä julkaisutoiminnassaan ovat olleet sikojen hengitystiesairaudet, emakkojen reproduktio, sikojen salmonella ja antibioottiresistenssin kehittyminen.

Hän on aktiivinen toimija eurooppalaisen erikoistumiskoulutuksen kehittämisessä ja eläinlääkäreiden jatkokoulutuksessa.

Suomessa professori Maes on luennoinut useita kertoja eläinlääkäreiden koulutuspäivillä.

Hän on tehnyt tiivistä yhteistyötä tiedekuntamme tutkijoiden kanssa ja toiminut useita kertoja tiedekunnassa vastaväittäjänä. Hän osallistui Helsingin yliopiston kansainväliseen tutkimuksen arviointiin 2010-2011.

Professori Nigel P Minton toimii soveltavan mikrobiologian professorina Nottinghamin yliopistossa.

Hän johtaa isoa synteettisen biologian tutkimusryhmää. Ryhmän tavoitteena on kehittää tautia aiheuttavien mikrobien diagnostiikkaa ja torjuntaa, sekä kehittää hyötymikrobeja lääketieteellisiin tarkoituksiin. Professori Mintonilla on maailmanlaajuinen akateeminen ja teollinen yhteistyöverkosto.

Professori Minton on lähes 20 vuoden ajan tehnyt yhteistyötä eläinlääketieteellisen tiedekunnan Clostridium botulinum -tutkimusryhmän kanssa. Yhteistyötä on tehty kolmessa laajassa professori Mintonin koordinoimassa EU-hankkeessa. Professori Minton on myös ollut keskeisenä yhteistyökumppanina tiedekunnan Euroopan tutkimusneuvoston, ERC:n (European Research Council) ja Suomen Akatemian rahoittamissa hankkeissa.