Eläinfysioterapian kliiniselle tutkijalle Heli Hyytiäiselle merkittävä rahoitus

Filosofian tohtori Heli Hyytiäiselle myönnettiin Suomen Akatemian kliinisen tutkijan osa-aikainen rahoitus tutkimustyöhön nelivuotiskaudelle 2018 - 2022. Hyytiäinen tutkii koirien lonkkadysplasiaa eli ’löysiä lonkkia’, fysioterapeuttisten keinojen mahdollisia vaikutuksia löysyyteen ja liitännäissairauksiin. Kohderotuna tutkimuksessa ovat saksanpaimenkoirat.

”Rahoitus kliiniselle tutkimukselle on äärimmäisen tärkeä mahdollistaen tämä uuden tutkimuksen, jonka myötä pystyn toivottavasti edelleen kehittämään tutkimukseen perustuvaa eläinten hoitoa ja hyvinvointia omalta osaltani”, sanoo Heli Hyytiäinen.

Lonkan dysplasia ja siihen liittyvä lonkan nivelrikko ovat erittäin yleisiä sairauksia koirilla - erityisesti suurikokoisilla roduilla. Dysplasia johtaa raajan käytön häiriöihin ja nivelrikkoon lonkkanivelessä. Nivelrikko puolestaan johtaa edelleen toiminnan rajoituksiin, jonka oireita ovat kipu, rajoittunut liikelaajuus ja painonvaraus, sekä lihaksiston näivettyminen ja ontuma. Nämä ongelmat vaikuttavat koiran elämänlaatuun ja dysplasia onkin yleinen syy koiran lopettamiseen.

Hyytiäisen tutkimuksen tarkoituksena on selvittää systemaattisen fysioterapeuttisen harjoitusohjelman vaikutusta nivelrikon kehittymiseen nuorilla koirilla joilla on löysät lonkat. Lisäksi tavoitteena on kehittää uusi testi dysplasiapotilaiden toiminnallisuuden arvioimiseen. Hyytiäinen pyrkii selvittämään myös nuorten koirien fyysisen suorituskyvyn kehittymistä harjoittelun tuloksena.

Linkki Suomen Akatemia tiedotteeseen.

Filosofian tohtori Heli Hyytiäinen toimii post doc-tutkijana Professori Outi Vapaavuoren vetämässä Petbone -tutkimusryhmässä Eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa.