Aleksanteri-instituutti edistää avointa keskustelukulttuuria. Etenkin Venäjään liittyvät kysymykset herättävät suuria tunteita ja ristiriitaisia näkemyksiä, mutta myös tutkittuun tietoon perustuvia arvioita on mahdollista tehdä. Näiden tuominen julkiseen keskusteluun on yksi Aleksanteri-instituutin tärkeitä tehtäviä. 

Aleksanteri-instituutin tutkijat ovat median käytettävissä Venäjään, itäiseen Eurooppaan ja Keski-Aasiaan liittyvissä teemoissa. Julkaisemme ajankohtaisista teemoista myös tiivistä, päättäjille ja vaikuttajille suunnattua Aleksanteri Insight -puheenvuorojen sarjaa.

Vuosittain Aleksanteri-instituutti järjestää noin 70 ilmaista yleisötapahtumaa, jotka ovat avoimia kaikille kiinnostuneille. Paneelikeskustelut, tietoiskut ja seminaarit pyrkivät dialogiin. Monet niistä myös streamataan, jotta niitä on mahdollista YouTube -kanavemme kautta seurata kaikkialta Suomesta. Keskustelua käydään lisäksi Aleksanteri-listalla, joka on yli 900 suomalaisen Venäjästä ja itäisestä Euroopasta kiinnostuneen tiedotus- ja keskustelulista. 

Kansainvälisen ilmapiirin kiristyessä on tärkeää, että tutkimusmaailmassa rajat pysyvät auki. Aleksanteri-instituutti tuo yhteen politiikan ja yhteiskunnan toimijoita ja pyrkii avoimeen ja kriittiseen keskusteluun erilaisten tahojen kanssa - myös sellaisten, jotka eivät jaa samoja periaatteita ja arvoja.