Päätöksenteko ja rahoitus
Aleksanteri-instituutti on Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan yhteydessä toimiva itsenäinen osasto.

Toimintaamme ohjaavat sekä Helsingin yliopiston strategia että valtakunnallinen johtokunta. Yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen ja instituutin kehittämiseen osallistuu myös humanistisen tiedekunnan dekaanin kutsuma neuvottelukunta. Henkilöstön osuus kehittämistyössä ja päätöksenteossa on vahva. Päätöksenteosta vastaa instituutin johtaja yhdessä tiedekunnan dekaanin kanssa. Opetusohjelmien ja hankkeiden toimintaa ohjaavat lisäksi niiden omat johtokunnat ja ohjausryhmät.

Päätöksenteko Helsingin yliopistossa

Aleksanteri-instituutti toimii vuodesta 2018 lähtien hallinnollisesti Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan osastona. Noudatamme Helsingin yliopiston periaatteita ja menettelyjä mm. rekrytoinnissa ja työsuhteissa, jaamme yliopiston strategian ja tuemme tiedekunnan yhteisiä tavoitteita. Aleksanteri-instituutin johtajana toimii Markku Kangaspuro. 

Johtokunta 1.4.2022–31.3.2026

Aleksanteri-instituutilla on humanistisen tiedekunnan dekaanin nimeämä johtokunta, jonka toimikausi on neljä vuotta. Johtokuntaan kuuluu kymmenen jäsentä, joilla on henkilökohtainen varajäsen. Johtokunnan jäsenistä puheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä edustavat Helsingin yliopistoa. Näistä yhden jäsenen instituutin henkilöstö valitsee keskuudestaan. Kuusi jäsentä edustavat Helsingin yliopiston yhteistyötahoja, joista vähintään kolmen tulee olla muista yliopistoista.

Johtokunnan jäsenet

 • Dekaani Marjaana Seppänen, Helsingin yliopisto, puheenjohtaja
  varajäsen: Professori Johanna Viimaranta, Helsingin yliopisto
 • Dekaani Johanna Niemi, Helsingin yliopisto,
  varajäsen: Tutkimuspäällikkö Joni Virkkunen, Itä-Suomen yliopisto
 • Professori Riitta Kosonen, Aalto yliopisto
  varajäsen: Johtava tiedeasiantuntija Mikko Ylikangas, Suomen Akatemia
 • Professori Markku Lonkila, Jyväskylän yliopisto
  varajäsen: Vanhempi tutkija Jussi Lassila, Ulkopoliittinen instituutti
 • Yliopistotutkija Emilia Palonen, Helsingin yliopisto
  varajäsen: Kirkkoneuvos Kimmo Kääriäinen, Kirkkohallitus
 • Johtaja Tuomas Forsberg, Helsingin yliopisto
  varajäsen: Professori Juhana Aunesluoma, Helsingin yliopisto
 • Tutkimusjohtaja Juha Martelius, Puolustusministeriö
  varajäsen: Professori Petteri Jouko, Maanpuolustuskorkeakoulu
 • Professori Soili Nystén-Haarala, Lapin yliopisto
  varajäsen: Yliopistonlehtori Pia Koivunen, Turun yliopisto
 • Osastopäällikkö Marja Liivala, Ulkoministeriö
  varajäsen: Professori Tarja Väyrynen, Tampereen yliopisto
 • Professori Tomi Huttunen, Helsingin yliopisto
  varajäsen: Yliopistonlehtori Maija Penttilä, Helsingin yliopisto
 • Vieraileva tutkija Teemu Oivo, Helsingin yliopisto
  varajäsen: Koulutussuunnittelija Minna Oroza, Helsingin yliopisto
 • Opiskelija Heidi Rättyä, Helsingin yliopisto
  varajäsen: Opiskelija Mirkka Ollila, Helsingin yliopisto
Neuvottelukunta

Neuvottelukunta tukee instituutin yhteiskunnallista vuorovaikutusta. Sen tehtävänä on arvioida ja kehittää instituutin toimintaa sekä välittää tietoa toimintaympäristön muutoksista.

Neuvottelukunnan jäsenet kutsuu johtokunnan esityksestä humanistisen tiedekunnan dekaani, joka myös nimeää puheenjohtajan jäsenten keskuudesta. Neuvottelukunnan toimikausi on neljä vuotta ja se kokoontuu vähintään kerran vuodessa.

Neuvottelukunnan puheenjohtaja

Ilkka Herlin, FT , hallituksen puheenjohtaja, Cargotec Ltd

Jäsenet

 • Matti Apunen, johtaja, Elinkeinoelämän valtuuskunta
 • Anders Blom, toimitusjohtaja, Eurofacts Oy
 • Pekka Haavisto, kansanedustaja
 • Martti Häikiö, professori 
 • Iikka Korhonen, tutkimuspäällikkö, BOFIT, Suomen Pankki 
 • Katri Kulmuni, kansanedustaja 
 • Henrik Lax, varatuomari, diplomiekonomi 
 • Anita Lehikoinen, kansliapäällikkö, opetus- ja kulttuuriministeriö
 • Paula Lehtomäki, valtiosihteeri, valtioneuvoston kanslia
 • Marja Manninen, toimittaja, Yleisradio
 • Kai Mykkänen, kansanedustaja
 • Seppo Remes, osakas, Septem Partners
 • Heleena Savela, Helsingin Sanomain Säätiö
 • Erkki Tuomioja, kansanedustaja
 • Eira Varis, vs. kehitysjohtaja, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto
 • Ritva Viljanen, kaupunginjohtaja, Vantaan kaupunki
Rahoituspohja

Aleksanteri-instituutin vuosibudjetti on noin 4 M€. Siitä noin kolmannes perustuu Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämään, valtakunnallisen tehtävän hoitamiseen tarkoitettuun rahoitukseen. Reilu kolmannes (38% vuonna 2016) tuloista on kilpailtua tutkimusrahoitusta, ja kilpaillun rahoituksen osuus on viime vuosina ollut vahvassa kasvussa. Suurimpia rahoittajia ovat Suomen Akatemia (n. 75% kilpaillusta rahoituksesta) sekä kotimaiset säätiöt ja ministeriöt. EU-rahoituksen ja muun ulkomaisen rahoituksen määrä vaihtelee vuosittain.