Ihmisen pitkän ajan vaikutus ja ympäristömuutokset Amazoniassa

To 3.12.2020, klo 13–15. Tiedekulman live stream.

Tiedekulman live stream: https://tiedekulmamedia.helsinki.fi/fi/web/tiedekulma/player/webcast?pl…

Amazonian ympäristö on muuttunut pitkällä aikavälillä. Antroposeeni, eli aika, jolloin ihminen mullistaa maapalloa, sai alkunsa myös Amazoniassa yli 10 000 vuotta sitten. Tähän kuuluivat moninaiset ihmisen ja ympäristön vuorovaikutusprosessit kuten viljely ja metsäpalot. Alkuperäiskansojen alueilla muutokset ovat olleet maltillisia, kun taas moninaisten muiden toimijoiden tuomat muutokset ovat olleet radikaaleja 1970-luvulta lähtien. Nyt Amazonian metsät näyttävät tulleen käännekohtaan. Tämä tapahtuma tarkastelee ihmisen ja ympäristön vuorovaikutusta pitkällä aikavälillä. Tapahtuman puhujat ovat Suomen Akatemian rahoittaman SUBAMAZON-projektin tutkijoita maantieteestä, biologiasta, alkuperäiskansa- ja Latinalaisen Amerikan tutkimuksesta Helsingin ja Turun yliopistoista.

Ohjelma: 

Klo 13 Tilaisuuden avaus, Pirjo Kristiina Virtanen

Klo 13:05 Kalle Ruokolainen: Amazonian kasvillisuuden muutokset pleistoseeni- ja holoseenikaudella 

Klo 13:25 Martti Pärssinen: Esikoloniaalisen ajan vaikutukset Amazonian metsiin – antroposeeni alkaa

Klo 13:45 Risto Kalliola: Ympäristömuutoksia Amazoniassa 1900-luvulta nykypäivään ja tulevaisuudessa 

Klo 14:05 Francisco Moura de Cândido Apurinã & Pirjo Kristiina Virtanen: Amazonian metsien biokulttuurinen merkitys alkuperäiskansoille

Klo 14:30 Keskustelua  

Tietoja puhujista: 

Kalle Ruokolainen on Turun yliopiston eliömaantieteen dosentti. Hänen tutkimuksensa käsittelevät pääasiassa Amazonian sademetsien kasvilajiston ja ympäristöolojen alueellista vaihtelua. Hänen tutkimustyönsä perustuu laajaan maastokokemukseen ja satelliittikuvien hyväksikäyttöön. 

Martti Pärssinen on Helsingin yliopiston Latinalaisen Amerikan tutkimuksen emeritus professori. Hän on erikoistunut Amazonian ja Andien tutkimukseen. Pärssinen johti eläköitymiseensä saakka Suomen Akatemian rahoittaman SUBAMAZON-hankkeen Helsingin osuutta. Viime vuosina hän tutkinut Länsi-Amazonian asutushistoriaa, ilmastoa ja ihmisen vaikutusta Amazonian luonnonympäristöön jääkauden jälkeisellä holoseenikaudella. 

Risto Kalliola on Turun yliopiston maantieteen professori. Hän on tehnyt eliömaantieteellisiä tutkimuksia Etelä-Amerikassa osana monialaista Amazon-työryhmää, ja lisäksi mm. Lapissa, Venäjällä ja Suomen merenrannikolla. Kalliola johtaa Suomen Akatemian rahoittaman SUBAMAZON-projektin Turun yliopiston osuutta, jonka tutkimuskohteina ovat Amazonian bambumetsät ja niiden mahdolliset yhteydet alueen muinaiskulttuureihin. 

Francisco Moura de Cândido Apurinã on SUBAMAZON-projektin post doc -tutkija. Hän tutkimuksensa on tarkastellut apurinojen pyhien paikkojen suojelua. Post doc -työssään hän tutkii bambumetsien merkitystä hänen oman alkuperäiskansansa, apurinojen, alueella.

Pirjo Kristiina Virtanen on Helsingin yliopiston alkuperäiskansatutkimuksen apulaisprofessori. Hän on työskennellyt Brasilian alkuperäiskansojen parissa Acren ja eteläisen Amazonas-osavaltion alueella vuodesta 2003. Hän johtaa tällä hetkellä SUBAMAZON-hankkeen Helsingin yliopiston osuutta ja tarkastelee ihmisen ja ympäristön vuorovaikutusta. 

Tapahtuma FB:ssa: https://fb.me/e/34eoEW3yy

Yhteystiedot:
pirjo.virtanen@helsinki.fi