Publications in Finnish

Julkaisuja Suomeksi
2021

Pyhältö, K. (2021). Mitä väliä tutkijayhteisöllä on? Kasvatus. 52, 5. (s. 469–470).

2019

Pyhältö, K. (2019). Tiedeyhteisön merkitys tohtorikoulutettavalle. Tieteessä tapahtuu. 37, 6. (s. 62-64).

2018

Toom, A. & Pyhältö, K. (2018). Nuoret tutkijat kasvatustieteen kentillä. Kasvatus. 49, 2. (s. 162-163).

Löfström, E. & Pyhältö, K. (2018). Tutkimusetiikkaa opitaan väitöskirjaohjauksessa. Vastuullinen tiede: Tutkimusetiikka ja tiedeviestintä Suomessa. Helsinki: Tutkimuseettinen neuvottelukunta ja Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta.

2014

Kymäläinen, H-R., Katajavuori, N. & Pyhältö, K. M. (2014). Ohjausyhteistyö jatko-opiskelijoiden ohjaamisessa soveltavissa luonnontieteissä. Dosis 30(2), (Sivut 105-116).

2012

Soini, T., & Pyhältö, K. (2012). Johdanto – Akateemisen ohjauksen kentillä. Teoksessa T. Soini, & K. Pyhältö (Toimittajat), Akateeminen ohjaus tohtorikoulutuksessa. (s.11-22). Tampere: Tampere University Press.

Soini, T., & Pyhältö, K. (2012). Lopuksi – Ohjaus osana akateemista työtä. Teoksessa T. Soini, & K. Pyhältö (Toimittajat), Akateeminen ohjaus tohtorikoulutuksessa. (s. 234-239). Tampere: Tampere University Press.

Pyhältö, K., & Keskinen, J. (2012). Mitä väliä jatko-opiskelijan osallisuudella on?. Teoksessa T. Soini, & K. Pyhältö (Toimittajat), Akateeminen ohjaus tohtorinkoulutuksessa. (s. 58-75). Tampere: Tampere University Press.

Löfström, E., & Pyhältö, K. (2012). Ohjaus eettisen ongelmanratkaisun kenttänä. Teoksessa T. Soini, & K. Pyhältö (Toimittajat), Akateeminen ohjaus tohtorikoulutuksessa. (s. 97-113). Tampere: Tampere University Press.

Toom, A., & Pyhältö, K. (2012). Tuleeko minusta tohtori? Tohtoriksi opettajankoulutuksessa. Teoksessa T. Soini, & K. Pyhältö (Toimittajat), Akateeminen ohjaus tohtorikoulutuksessa. (s. 41-57). Tampere: Tampere University Press.

Nummenmaa, A. R., & Pyhältö, K. (2012). Kun on myös tunteet. Teoksessa T. Soini, & K. Pyhältö (Toimittajat), Akateeminen ohjaus tohtorikoulutuksessa. (s. 76-93). Tampere: Tampere University Press.

2010

Stubb, . J., Pyhältö, . K., Soini, . T., Nummenmaa, . A. R., & Lonka, . K. (2010). Osallisuus ja hyvinvointi tiedeyhteisössä – tohtoriopiskelijoiden kokemuksia. Aikuiskasvatus, 30 (2), (s.106-119)

2009

Vehviläinen, S., Pyhältö, K., Lindblom-Ylänne, S., Löfström, E., Nevgi, A., & Kaartinen-Koutaniemi, M. (2009). Tieteellisten työprosessien ohjaus. Teoksessa S. Lindblom-Ylänne, & A. Nevgi (Toimittajat), Yliopisto-opettajan käsikirja. (s. 334-371). Helsinki: WSOYpro.

Nummenmaa, A-R., Soini, H., Soini, T., & Pyhältö, K. M. (2009). Veisataanko yliopistoissa ohjausvirttä? Yliopistopedagogiikka.