Seminar 'Writing letters', 16.9.2016

CoCoLaC seminar on letter typology and corpuses

Tutkimuskohteena kirjeet. Kirjetypologioita ja ‑korpuksia

Writing Letters. Typologies, Utilisation, Corpora

Scrivere lettere. Tipologie, fruizione, corpora

Briefe schreiben. Brieftypologien und -korpora

Écrire des lettres. Typologies, utilisation, corpus

Hyvät kollegat,

viime vuosina monissa Euroopan maissa mielenkiinto kirjeitä kohtaan on lisääntynyt merkittävästi. Tutkijoita kiinnostavista kysymyksistä mainittakoon esimerkiksi seuraavat:

– kirje tekstilajina; tekstilajin alakategoriat (omistuskirjeet, kauppakirjeet, suosituskirjeet, rakkauskirjeet jne);

–  kirjeiden sisällöllinen moninaisuus (kirje on usein samanaikaisesti sekä historiallinen, kirjallinen että kielellinen asiakirja);

–  kirjeiden “uusiokäyttö” (kirjeoppaat, kirjeantologiat, yksittäisten henkilöiden kirjeenvaihto, kirjeromaanit, jne);

–  mahdollisuus luoda ja hallinnoida kirjetietokantoja (Cirri, Archilet, Mantovan Kansallinen arkisto, Goethen, Fontanen jne. kirjeiden julkaistaminen Internetissä) ja julkaisemattomien materiaalien digitalisointi.

On suotavaa, että kiinnostus kirjeen muodossa oleviin materiaaleihin pysyy vireänä ja että Kirjetutkimuksen verkoston (http://blogs.helsinki.fi/brevkonst/) muutama vuosi sitten aloittamaa työtä jatketaan.

Edelliseen viitaten tutkijayhteisö CoCoLaCin osaohjelma ’Tekstilajit ja diskurssit’ järjestää perjantaina 16.9.2016 seminaarin aiheesta ”Tutkimuskohteena kirjeet. Kirjetypologioita ja ‑korpuksia”.

Esitelmien kielet ovat saksa, ranska, espanja, italia ja englanti. Mahdollinen PowerPoint pyydetään tekemään englanniksi. Esitelmän kesto on 15–20 minuuttia.

Seminaariin kutsutut luennoitsijavieraat ovat:

– Emilio Russo (Roma – Università “La Sapienza“ –Italia)

– Iwona Szwed (Rzesźowin yliopisto – Puola)

– Hanna Lehti-Eklund (Helsingin yliopisto – Kirjetutkimuksen verkoston koordinaattori – Suomi)

– Paolo Procaccioli (Viterbon yliopisto – Italia)

Ilmoittautumiset e-lomakkeella (https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/71969/lomake.html 08.09.2016) 08.09.2016 mennessä.

Parhain terveisin

Enrico Garavelli

enrico.garavelli [at] helsinki.fi

Hartmut Lenk

Hartmut.Lenk [at] helsinki.fi

 

Dear colleagues,

In recent years many European countries have paid attention to

– the epistolary genre and its sub-categories (dedicatory epistles, sales letters, recommendation letters, love letters and so on);

–  semantic redundancy / overabundance (as the letter is – often simultaneously – a historical, literary and linguistic document);

–  textual reorganisations (formularies, epistolary anthologies, books of letters, epistolary novels etc.);

–  the possibilities afforded by modern technologies to compiling and manage large databases of letters (Cirri, Archilet, National Archive of Mantova, Online-Editionen der Briefe von Goethe, Fontane etc.) or to make digital reproductions of unpublished material available to scholars.

The discussion and work around the large deposit of local epistolary material was launched by the research community ”Kirjetutkimuksen verkosto” (http://blogs.helsinki.fi/brevkonst/) some years ago, and we think that it is important to keep alive the valorisation of this kind of material.

As a result, the subprogramme ‘Text Types and Discourses’ of the research community CoCoLaC will organise a seminar on the topic ‘Writing Letters. Typologies, Utilisation, Corpora’ on Friday, September 16, 2015.

The languages of the seminar are German, French, Spanish, Italian and English. The abstracts / presentation slides are to be prepared in English.

The invited guests participating in the seminar are:

– Emilio Russo (Rome – University “La Sapienza“ –Italia)

– Iwona Szwed (University of Rzesźow – Poland)

– Hanna Lehti-Eklund (University of Helsinki – coordinator of ”Kirjetutkimuksen verkosto” – Finland)

– Paolo Procaccioli (University of Viterbo – Italy)

Programme of the seminar: http://blogs.helsinki.fi/cocolac-rc/files/2016/07/Writing-Letters-16.9…

We kindly ask for registration via e-formular (https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/71969/lomake.html 08.09.2016) by September 8, 2016.

Best Regards,

Enrico Garavelli

enrico.garavelli [at] helsinki.fi

Hartmut Lenk

Hartmut.Lenk [at] helsinki.fi