Kontrastiivinen syntaksi - Alisteiset rakenteet 15.4.2011

CoCoLaC-teemaseminaari

Pe 15.4.2011 klo 14 – 17 (U40/Sali 12, 3. krs)

OHJELMA

14.00 – 14.10 Eva Havu / Timo Riiho: Aloitussanat

14.10 – 14.40 Irma Hyvärinen : ”Subordinaation eri muodoista”

14.40 – 15.00 Timo Riiho: ”Prepositiolausekkeiden sisäiset alistussuhteet” esimerkit

15.00 – 15.15 Ilpo Kempas: ”Määräisen artikkelin käyttö ja poisjättö espanjan kielen prepositionaalisissa relatiivilauseissa (esim. la casa en [la] que vivo ’talo, jossa asun’)” abstrakti, esimerkit

15.15 – 15.30 Kahvitauko

15.30 – 15.45 Juhani Härmä: ”Muinaisranskan konnektori ains”

15.45 – 16.00 Maikki Soro-Ruhanen: ”Huomioita keskialasaksan sivulauseista” diat

16.00 – 16.15 Mari Lehtinen: ”Lausumien välisen alistussuhteen ilmaiseminen prosodisin keinoin suomenkielisessä kirjoitustulkkausaineistossa” abstrakti

16.15 – 16.30 Yhteenveto

– 17.00 Pientä purtavaa ja lasillinen viiniä ennen kotimatkalle lähtöä