"Form and Context: Interdisciplinary Approaches in Linguistics" 14.10.2014

CoCoLaC seminar on Interdisciplinary Approaches in Linguistics at Metsätalo

Form and Context: Interdisciplinary Approaches in Linguistics

Metsätalo (Unioninkatu 40), lecture hall 7

October 17, 2014

Programme and abstracts

Suomeksi:

CoCoLaC järjestää 17.10. yhteistyössä yliopistojen Paris 3 – Sorbonne Nouvelle ja Jagiellonian University in Kraków jatko-opiskelijoille suunnatun seminaarin Form and context : interdisciplinary approaches in linguistics. Kyseessä on Sorbonne Nouvellen piirissä toimivan European Doctoral Collegen rahoittama ”kiertävien seminaarien” hanke, jossa eri aihepiireistä järjestetään kolmessa yhteistyöhön ilmoittautuneessa maassa seminaari. Helsingin seminaari on 3. kielitieteen alalta järjestettävä tapahtuma.

Hankkeen tarkoitus on kannustaa jatko-opiskelijoita poikkitieteelliseen tutkimukseen a) esittelemällä heille keinoja tehdä poikkitieteellistä tutkimusta tai sisällyttää poikkitieteellinen lähestymistapa tutkimukseensa ja b) saada jatko-opiskelijoita pohtimaan mahdollisuuksia sisällyttää poikkitieteellinen näkökulma tutkimukseensa. Kaikissa seminaareissa on sekä asiantuntijoiden että jatko-opiskelijoiden esityksiä.

Vuoden 2015 maaliskuussa kaikkien kiertävien seminaarien edustajat kokoontuvat Pariisissa lopputapaamiseen. Osa aktiivisesti mukana olleista jatko-opiskelijoista kutsutaan paikan päälle.

17.10. järjestettävän englanninkielisen tapaamisen yhteydessä on varattu neljälle jatko-opiskelijalle mahdollisuus esitellä tutkimustaan ja pohtia mahdollisen poikkitieteellisen lähestymistavan hyötyä sen kannalta. Kaikkia kiinnostuneita jatko-opiskelijoita pyydetään ilmoittautumaan Eva Havulle (eva.havu@helsinki.fi) 15.9. mennessä ja samalla lyhyesti kertomaan aiheestaan ja mahdollisuuksista tarkastella sitä poikkitieteellisesti. Hakijoiden joukosta valitaan ne neljä, joiden suunnitelma vaikuttaa hankkeen kannalta sopivimmalta.

Kaikkia aiheesta kiinnostuneita pyydetään ilmoittautumaan seminaariin viimeistään 9.10. sähköpostitse (tuuli.holttinen@helsinki.fi).

In English:

The research community CoCoLaC in collaboration with the universities of Paris 3 – Sorbonne and Jagiellonian University in Kraków will organize a seminar angled for post-graduate students on the subject Form and Context: Interdisciplinary Approaches in Linguistics. This “itinerant seminars” project is funded by the European Doctoral College and includes seminars on several subjects in three different countries.

The aim of the project is to encourage post-graduate students to include interdisciplinary approaches in their research by a) introducing them different ways to do interdisciplinary research and b) make them consider the possibility of interdisciplinary research. All seminars include both expert and post-graduate presentations.

All those interested in the subject are warmly welcome to the seminar. We kindly ask for registration via e-mail (tuuli.holttinen@helsinki.fi) by October 9th.