"Conventions and Topoi in Medieval and Renaissance literature", 13.11.2015

CoCoLaC seminar at the University Main Building

Puhujat / Speakers:

Sini Kangas (University of Tampere) – Sankarit, konnat ja tarinankertojat varhaisessa ristiretkisyklissä

Miika Norro (University of Turku) – Chrétien de Troyes antiikin runoilijoiden perillisenä ja parodioitsijana

Jari Nummi (University of Helsinki) – Onko Natureingang-konventio aina johdatus rakkausteemaan 1100- ja 1200-luvun lyriikassa?

Brendan Humphreys (University of Helsinki) – Scriptures and Nature in Serbian Epic Poetry

Sanna Supponen (University of Helsinki) – Konventiot ja topokset 1300-luvun saarnakirjallisuudessa: Maisteri Mathias ja Homo Conditus

Timo Laine (University of Helsinki) – Machiavelli: New Ideas in Old Clothes

In Finnish:

Keskiajan ja renessanssin kirjallisuudessa näyttävät toistuvan samat konventiot: luonto kuvataan locus amoenuksena, rakkauslyriikka alkaa Natureingangilla, chanson de geste -romaanien sankari on uljas ritari, renessanssihumanistien tyyli-ihanne on imitatio, joka jäljittelee Antiikin klassikkoja…

Mutta alkavatko kaikki ajan rakkausrunot kevään kuvauksella? Onko chanson de geste -romaanin päähenkilö aina hyveellinen sankari? Olivatko Caesar ja Cicero renessanssihumanistille ylittämättömiä tyylitaitureita, vai pystyikö hän ylittämään esikuvansa? Mikä oli keskiajan kirjailijan ja runoilijan oma kirjallinen kontribuutio? Toistiko hän aina samoja konventioita vai loiko hän mitään omaperäistä?

Helsingin yliopistossa perj. 13.11.2015 kaikille aiheesta kiinnostuneille suunnatun seminaarin kohteena ovat keskiajan ja renessanssin kirjallisuuden erilaiset konventiot ja topokset vs. kirjailijan oma luomisprosessi. Tilaisuus järjestetään Helsingin yliopiston päärakennuksen auditoriossa XVI (Unioninkatu 34). Seminaarin kielet ovat suomi ja englanti.

Tiedustelut: jari.nummi@helsinki.fi.

In English:

The research community CoCoLaC (subprogram Text types and Discourses) will organize the following seminar on Friday 13th November 2015:

Conventions and Topoi in Medieval and Renaissance literature

The same conventions seem to repeat themselves in Medieval and Renaissance literature: Nature is described as a locus amoenus, love poetry begins with a Natureingang, the hero of a chanson de geste is a brave knight and the ideal style for Renaissance humanists is to imitate the Ancient Classics…

But do all medieval love poems start with a description of spring? Is the protagonist of a chanson de geste always a virtuous hero? Were Caesar and Cicero insurmountable masters of style for the renaissance writer or was he able to surpass his models? What was the medieval writer’s and poet’s own literary contribution? Did he always repeat the same conventions or was he able to create something original?

The seminar focuses on the different conventions and topoi of Medieval and Renaissance literature vs. the medieval writer’s own creative process. The seminar is aimed at everyone interested in the subject and it will take place in the Auditorium XVI (Main Building of the University of Helsinki, Unioninkatu 34). The languages of the seminar are Finnish and English.

Inquiries: jari.nummi@helsinki.fi