Comparing and contrasting syntactic dependency, 25 Nov 2012

Workshop, Friday 25 November.

Unioninkatu 40, s. 7

9.00-9.15 Introduction

9.15-10.00 Ritva Laury: Complexities of clausal subordination in Finnish conversation  Abstract_Laury

10.00-10.35 Ilona Herlin: Suomen objekti-että-lauseitten funktio typologisessa ja kontekstuaalisessa  valossa  Abstract_Herlin

10.35-10.50 Coffee break

10.50-11.35 Jan Lindström & Camilla Lindholm: Free-standing conditionals in Swedish conversation  Abstract_Lindholm_Lindström

11.35-12.10 Angela Bartens: Subordination in Western Caribbean English-lexifier creoles

12.10-13.30 Lunch break

Unioninkatu 40, s. 6

13.30-14.05 Anja Mankila: NPs of the type ‘whatever new’ in contemporary Russian  Abstract_Mankila

14.05-14.40 Ilpo Kempas: Määräisen artikkelin käyttö ja poisjättö espanjan kielen prepositionaalisissa relatiivilauseissa: korrelaatin leksikaalis-semanttiset ominaisuudet ja relatiivilausekkeen infinitiivimuotoisuus variaation lähteinä   Abstract_Kempas

14.40-15.00 Coffee break

15.00-15.35 Mari Lehtinen: Postponed pitch reset – keino ilmaista lausumien välistä hierarkiaa  Abstract_Lehtinen

15.35-16.15 Eva Havu & Irma Hyvärinen: The expression of causal relations in German and in French. Comparison with Finnish  Abstract_Havu_Hyvärinen

16.15-16.30 Final discussion