Comment ('op-ed') texts in European newspapers - identifying types and text models 1.-3.6.2016

CoCoLaC workshop on op-ed texts.

1.-3.6. Työpaja: Euroopan maiden päivälehdistön kommentaaritekstien tyypit ja tekstimallit (lehdistön eri tyypeissä ja niiden osastoissa).

Työpajan järjestää germaanisen filologian oppiaineen ’Persuasiiviset tyylit Euroopassa’ –hanke yhteistyössä Goethe-instituutin kanssa.

CoCoLaC-tutkijainryhmän rahoittama tapahtuma on saksankielinen.

http://blogs.helsinki.fi/persuasionsstile-in-europa/projektworkshop-iv-…

June, 1-3: Workshop on Comment (‘op-ed’) texts in European newspapers – identifying types and text models

The workshop is organised by the project ‘Styles of persuasion in Europe’ in the subject of Germanic philology, in cooperation with the Goethe-institute Finland. It is financed by the CoCoLaC-research community. The conference language is German.

http://blogs.helsinki.fi/persuasionsstile-in-europa/projektworkshop-iv-…