CoCoLac Seminar May 7, 2012

CoCoLaC-tutkimusyhteisön kontrastiivisen syntaksin seminaari

ma 7.5.2012 klo 14-16 Metsätalon salissa 24 (5. krs, hissin vieressä)

Esitelmät pidetään suomeksi tai englanniksi. Suomenkielisen esitelmän oheismateriaali (PowerPoint- tai muut kalvot ja/tai ojenteet) pyydetään laatimaan englanniksi.

Kullekin aiheelle on varattu puoli tuntia, josta n. 20 minuuttia esitelmälle ja loppuaika keskustelulle.

Esitelmien jälkeen on pientä haukattavaa saksan oppiaineryhmän taukotilassa (5. krs, C-siipi). Samalla voidaan jatkaa keskustelua aamupäivällä pidetystä tutkimuksen arvioinnin palautetilaisuudesta.

OHJELMA

14.00−14.15
Irma Hyvärinen ja Eva Havu: Avaus; ajankohtaista CoCoLaCin toiminnasta

14.15−14.45
Pekka Posio: “Pronominisubjektin ilmaiseminen espanjan ja portugalin kieliopillistuvissa konstruktioissa: tapaukset (yo) creo que ja (eu) acho que”

14.45−15.15
Ilpo Kempas: “Consecutio temporumin reaalistumisesta espanjan, katalaanin ja portugalin subjunktiivisivulauseissa”

15.15–15.45
Laura Lahti: “Mikä mittapuuksi? Oppijakielen rakenteet TAITO-hankkeen saksan suullisen kielitaidon testeissä” (väitöskirjahankkeen esittelyä)

15.45–
Päätössanat ja siirtyminen saksan oppiaineryhmän taukotilaan

Toivotamme kaikki kiinnostuneet tervetulleiksi!

Irma Hyvärinen
Timo Riiho
Eva Havu