Awarded grants

In its meetings, the board of the Environmental Research Foundation of Lammi Biological Station has awarded its annual grants to the following individuals and their research. The first grants were awarded in 2010 for master’s theses.
Grant recipients in 2023

Malcangi, Francesca (700 €) Investigation of forest integrity and corridors on wildlife species presence, abundance, richness and habitat use. PhD thesis

Megyeri, Eszter (700 €) Aquatic and terrestrial coupling in boreal landscape – effects of beaver on aquatic and terrestrial fauna of boreal headwater lakes. PhD thesis

Mäkelä, Meri (500 €) Järviveden tummumisen ja majavan toteuttaman ympäristömuokkauksen vaikutus kirjosiepon (Ficedula hypoleuca) ravinnon laatuun. Pro gradu

Pegon, Timothée (500 €) Quantifying the impact of water colour on the larval development of Rana temporaria. MSc thesis

Pesonen, Roosa (500 €) Kausikosteikot sorsapoikueiden elinympäristöinä: ihmiseen leimautetut sinisorsanpoikaset laadun mittarina. Pro gradu

Piro, Alexander (1000 €) Temporal and spatial differences in mercury bioaccumulation in fish and biomagnification in food webs of boreal and subarctic lakes. PhD thesis. Hämeenmaan nimikkostipendi

Rodríguez Vilalta, Marina (500 €) Recordings of vocalizations of small mammals as a tool for species and population monitoring. MSc thesis

Tiainen, Juha (500 €) Vesi – ja maaekosysteemien väliset yhteydet – miten majava ja kirjosieppo kytkeytyvät toisiinsa? & Lintujen yksilöllisestä tunnistamisesta reviirianalyysiin: pikkusieppo ja sinipyrstö. Maastotyöt Evolla 2023

Grant recipients in 2022

Bangura, Paul (600 €) Understanding the genetic basis of behavior and metabolic rate as a means for improving aquaculture productivity and fish welfare. PhD thesis

Ducoin, Morgane (600 €) Impact of water browning on the abundance and diversity of aquatic invertebrates in temporary pools and beaver ponds from the Evo area (Finland) MSc thesis

Eerola, Emmi (600 €) Talven merkitys boreaalisessa järviekosysteemissä – Miten muuttuvat talvet vaikuttavat yhteisön ja ravintoverkon rakenteeseen? Väitöskirja

Malcangi, Francesca (600 €) Investigation of forest integrity and corridors on wildlife species presence, abundance, richness and habitat use. PhD thesis

Neuvonen, Tapani (600 €) Uutta tietoa savulattareiden (Diptera: Platypezidae: Microsaniidae) levinneisyydestä ja biologiasta. Pro Gradu

Sainio, Kari (600 €) Valon spektrimittausten käyttö vesien tummumisen seurannassa – kytkennät vesikasvillisuuden klorofyllipitoisuuteen. Pro Gradu

Grant recipients in 2021

Paul Bangura (500 €) Understanding the genetic basis of behavior and metabolic rate as a means for improving aquaculture productivity and fish welfare, PhD thesis

Emmi Eerola (250 €) Kalayhteisön rakenteen vuodenaikaisvaihtelut syvässä ruskeavetisessä Pääjärvessä, MSc thesis

Helene Laiho (250 €) The annual variation of mercury bioaccumulation and content in European perch (Perca fluviatilis) and common roach (Rutilus rutilus), MSc thesis

Francesca Malcangi (500 €) Does integrity of forest habitat affect the species presence, abundance and overall richness of wildlife in Finland, PhD thesis

Uma Sigdel (500 €) Towards sustainable and resilient management of temporary wetlands; learning from local ecological knowledge to improve biodiversity, PhD thesis

Grant recipients in 2020

Clarisse Blanchet (500 €) An assessment of the link between forestry activities and water browning and its consequences for aquatic invertebrates’ communities, MSc thesis
Raviteja Chirumamilla (1000 €) Avoimen levälaskentaohjelman kehittäminen
Charly Dixneuf  (500 €) Role of vernal pools in enhancement of vertebrate diversity and activity in boreal taiga forests in Finland, MSc thesis
Timo Pakkala (500 €) Taantuneen pohjansirkun Emberiza rustica runsausmuutokset –selittääkö pesimäympäristöjen tila kannan vähenemistä
Anna Toikkanen (500 €) Is there a link between an age-at-maturity-related genotype and dominance rank in juvenile Atlantic salmon (Salmo salar)? Pro Gradu. Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy:n nimikkostipendi
Nadja Verspagen (500 €) A comparison of Melitae cinxia from populations across Europe at different temperatures, PhD thesis
Eirik Ryvoll Åsheim (500 €) Linking genotype with phenotype in a wild fish species: Vgll3 and the physiology of maturation in Atlantic salmon (Salmo salar), PhD thesis

Grant recipients in 2019

Andrew House (1000 €) Atlantic salmon juvenile lipid composition: the effects of genetics, temperature and their interaction and links with pubertal timing, PhD thesis, Lammin Säästöpankin nimikkostipendi
Nadja Verspagen (1000 €) The influence of rearin temperture and host plan on pre-diapause larvae of the Glanville fritillary (Melitea cinxia), MSc thesis
Brittni Joette Crosier (1000€) The effect of spore size on fungal dispersal, MSc thesis HAMK-Evo stipendi

Grant recipients in 2018

Craig Brelsford (500 €) How does light quality affect the forest understorey ecosystem?  väitöskirja
Andrew House (1000 €) Genetic and environmental factors influencing Atlantic salmon developmental lipid composition
Timo Pakkala (500 €) Tikkojen kolojen ja kolopuiden hyöty metsäluonnon monimuotoisuudelle, tutkimus
Henna Raitanen (500 €) Vanajaveden kasviplanktonin kasvua rajoittava ravinne, Pro Gradu
Twinkle Solanki, (500 €) Modelling relationship between spectral quality of light and leaf level processes across vertical gradients in different forest canopies,  väitöskirja
Sari Uusheimo (1000 €) Rakennetut kosteikot vesistöjen typpikuormituksen vähentämisessä kylmässä ilmastossa,  väitöskirja, MTK Hämeen nimikkostipendi

Grant recipients in 2017

Craig Brelsford (750 €) How does light quality affect spring flush and autumn senescence in tree seedlings?", Väitöskirja, Kuohijärvi stipendi, lahjoittaja Lammin Betoni Oy
Elmo Miettinen (500 €) Kosteikot sorsien lisääntymisympäristöinä – kosteikkotyyppien vertailu, Pro Gradu, Kuohijärvi stipendi, lahjoittaja Lammin Betoni Oy
Ana Salgado (886 €) Do food preferences of Melitae cinxia larvae influence female’s future preferences for oviposition choices, Väitöskirja, Lammin Säästöpankin nimikkostipendi
Molnar Tamas (500 €) Variation in biomass and soil C&N stocks across Pääjärvi catchment area – a landscape ecology and GIS approach, Pro gradu, Pääjärvistipendi, lahjoittaja Onnenvuoren Sora Oy
Luisa Woestmann (1000 €) Bacterial infection in the Glanville fritillary butterfly. Väitöskirja, Ormajärvistipendi, lahjoittaja Voglia Oy

Grant recipients in 2016

Jessika Karvinen (1000 €) Radiolähetinseurannan ja ei-invasiivisten menetelmien vertailu kahden majavalajin elinympäristöjen käytön tutkimuksessa. Pro Gradu
Elena Kochanova (1000 €) Molecular Genetic and Morphological Study of Harpacticoid Species (Crustacea, Copepoda) in Lake Pääjärvi. Väitöskirja
Marta Pieristè (1000 €) How do leaf pigments and chlorophyll fluorescence of understorey plants change as a consequence of sunlight changing during the day and under different weather conditions? Lammin Säästöpankin nimikkostipendi, Väitöskirja
Johanna Turula (1000 €) Pohjavesivaikutus Lammin Löyttynojan ja Koiransuolenojan virtaamissa ja vedenlaadussa, Hämeenlinnan kaupungin nimikkostipendi, Pro gradu
Minna Viljamaa (500 €) Linnunpesien havainnointi maatalouspelloilta käyttäen infrapunakameralla varustettua quadrokopteria. Lammin Betoni Oy:n nimikkostipendi, Pro Gradu
Luisa Woestmann (500 €) Bacterial infection in the Glanville fritillary butterfly. Voglia Oy:n nimikkostipendi, Väitöskirja

Grant recipients in 2015

Linda Jalava (1000€) Pohjavesisysteemin integroiminen LBA:n ympäristönseurantajärjestelmään Nordean nimikkostipendi, pro gradu
Wolfgang Reschka (1000€) Finding, monitoring and competing for host locations by a parasitoid wasp väitöskirja
Elena Rosa (500€) Wing pigmentation and immune defence in response to thermal variation in the Glanville fritillary butterfly Lammin Betoni Oy:n nimikkostipendi, väitöskirja,
Stella Thompson (1000€) Effects of beaver-induced flooding on deadwood and saproxylic beetles väitöskirja
Sari Uusheimo (1000€) Denitrificaatio ja typen pidättyminen kosteikko- ja laskeutusaltaissa –tehostettua ekosysteemipalvelua Lammin Säästöpankin nimikkostipendi väitöskirja
Jussi Vesterinen (500€) Littoral energy pathways in highly humic boreal lakes Voglia Oy:n nimikkostipendi, väitöskirja

Grant recipients in 2014

Reschka Wolfgang (1000 €): Foraging behaviour of a parasitoid wasp Väitöskirja
Tertsonen Annu (1000 €): Altruismi ja konfliktit sodassa Väitöskirja
Uusheimo Sari (1000 €): Typen pidättyminen laskeutusaltaissa ja rakennetuissa kosteikoissa – tehostettua ekosysteemipalvelua. Lammin Säästöpankin nimikkostipendi. Väitöskirja
Vesterinen Jussi (1000 €): Litoraalin bakteerituotannon ja pohjalevien merkitys erittäin humuspitoisessa Mekkojärvessä. Nordean nimikkostipendi. Väitöskirja
Woestmann Luisa (1000 €): Maternal (epi)genetics in shaping immune defence in wild populations. Voglian ja Lammin betonin nimikkostipendi. Väitöskirja

Grant recipients in 2013

Narendra Koju: (1000 €) Exploring the food chain of odonate larvae in humic lakes Pro gradu
Anna Lehtinen: (1000 €) Stimuloiko järvessä tuotettu orgaaninen aine valuma-alueelta peräisin olevan orgaanisen aineen hajotusta Pro gradu
Laura Leponiemi: (500 €) Pohjavesien pinnankorkeuden ja laadun muutokset Suomessa 1999-2012 Pro gradu
Annika Lindström: (500 €) Lammin lössi Pro gradu
Kerstin Lönnberg: (1000 €) Year-to-year fluctuations of phytoplankton assemblages in Lake Pääjärvi and their relation to phosphorus loading and thermal conditions in the lake Pro gradu
Henna Makkonen: (1000 €) Ravintokasvin vaikutus täpläverkkoperhosen toukan kehitykseen ja suolen mikrobiotan koostumukseen Pro gradu

Grant recipients in 2012

Satish Basnet (1000 €): Measuring anaerobic production in humic lakes. Pro Gradu
Aku Korhonen (1000 €): Rustokääpien (Skeletocutis) systematiikan ongelmia, esimerkkinä lehtoludekääpä. Pro Gradu
Jussi Vesterinen (1000 €): Spatial and temporal variation in biomass productivity of algae and bacteria in highly humic Lake Mekkojärvi. Pro Gradu
Niko Björkell (1000 €): Minkin ja hillerin ravinnonkäyttö Suomessa. Pro Gradu
Hanna Susi (1000 €): Härmän vaikutus heinäratamon kasvuun, härmän epidemiologia. Väitöskirja

Grant recipients in 2011

Mutyaba Colline (1000 €): Isotope and mass balance analyses as a tool to solve abnormal high methane (CH4) and inorganic carbon  (DIC) concentrations and circulation of CH4 and DIC in meromictic lake bottom. Pro Gradu
Anni Jokiniemi (1000 €): Veden kierto ja aineiden kuljetus Vanajan reitillä. Pro Gradu
Liisa Maanavilja (1000 €): Rahkasammalten kasvu, yhteyttämisteho ja fysiologinen tila luonnontilaisissa, ennallistetuissa ja ojitetuissa korpiekosysteemeissä. Väitöskirja
Kirsi Perälä (1000 €): Puumala-viruksen ja kelpoisuuden suhde metsämyyrällä (Myodes glareolus). Pro Gradu
Hanna Susi (1000 €): Sieni-infektion vaikutus isännän demografiaan ja resistenssin kustannukset. Väitöskirja

Grant recipients in 2010

Timo Friman (1000 €): Lähteiden vedenlaatu Kanta-Hämeessä
Malla Kirjokangas (1000 €): Täpläverkkoperhosen sisäsiitosheikkous
Iita Puustinen (1000 €): Kasviplanktonin merkitys päällysveden ravinnepitoisuuksien ajallisen ja alueellisen vaihtelun selittäjänä Vanajanselällä