Moprim knows whether you’re on the bike, tram or bus – new technology will help plan sustainable transport

A new technology, developed at the University of Helsinki, can detect which mode of transportation a person is taking. The new technology is also being used in the Lahti CitiCAP project.

The start-up Moprim has been established to further commercialise this innovation and to develop algorithms for modelling transport, e.g., detecting the modes and types of transport being used.

 “Data is collected with the Moprim technology which is part of our mobile application. The data can then be used to determine a person’s individual carbon footprint or to support urban transportation planning,” says Petri Martikainen, chair of the board.

Moprim is participating in the CitiCAP project of the City of Lahti, which recently received €4.7 million in funding from the EU’s Urban Innovative Actions programme.  The project aims to reduce emissions from transport, collect digital data on transport and make it accessible, and develop new transport services for the inhabitants of Lahti. Another goal is to promote walking, biking and public transport through a new mobile application. Most of the transport-related services will use the Moprim technology.

The University of Helsinki’s Helsinki Innovation Services (HIS) has helped Moprim with the commercialisation process.

City of Lahti release on the CitiCAP project

For more information, please contact:

Petri Martikainen, chair of the board, petri@moprim.com, tel. +358 50 5500666.

 

 

 

 

Innovaatiota jatkojalostamaan on perustettu startup-yhtiö Moprim, joka kehittää algoritmeja liikkumisen mallintamiseen, esimerkiksi liikkumismuodon ja sen laadun tunnistamiseen.

– Tietoa kerätään mobiilisovelluksen osana olevalla Moprimin teknologialla ja sitä voidaan käyttää hyväksi muun muassa henkilökohtaisen hiilijalanjäljen muodostamisessa ja kaupunkien liikennesuunnittelussa, hallituksen puheenjohtaja Petri Martikainen kertoo.

Moprim on mukana Lahden CitiCAP-hankkeessa, joka sai juuri 4,7 miljoonan euron rahoituksen EU:n Urban Innovative Actions -ohjelmasta. Hankkeen tavoitteena on vähentää liikenteen päästöjä, koota ja avata digitaalista tietoa liikkumisesta sekä kehittää uusia liikennepalveluja kaupunkilaisille. Tavoitteena on myös edistää kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä esimerkiksi uuden mobiilisovelluksen avulla. Suuri osa liikkumiseen liittyvistä palveluista tulee käyttämään Moprimin teknologiaa hyväkseen.

Moprimin apuna kaupallistamisessa on ollut Helsingin yliopiston omistama Helsinki Innovation Services.

Lahden kaupungin tiedote CitiCAP-hankkeesta.

Lisätietoja antaa:

Moprimin hallituksen puheenjohtaja Petri Martikainen, petri@moprim.com, p. 050 5500666.