Cognitive science

Kognitiotiede on monitieteinen tieteenala, joka tutkii tietoilmiöitä kuten havaitsemista, oppimista, muistia, ajattelua, kieltä ja käsitteitä, sekä näiden syntymekanismeja. Yhteistä kognitiotieteen tutkimuskohteille on, että niitä voidaan tarkastella tiedon esittämisen ja informaationprosessoinnin näkökulmista.

At the University of Helsinki, the research projects of researchers and doctoral students in cognitive science are focused, among other things, on hand-eye coordination and its connection to spatial attention and perception, the computational modelling and simulation of traffic behaviour, questions of moral psychology related to robotics, normal and abnormal processing of language and music (as well as their origin in the nervous system), cognitive development from the foetal stage to old age and the plasticity of the brain, animal cognition, as well as the philosophy of science in cognitive science.