Pääpuhujat

Sosiaalipolitiikan päivien pääpuhujina toimivat yhteiskuntapolitiikan professori Teppo Kröger, sosiologian professori Anne Waldschmidt sekä sosiaalipolitiikan professori Giuliano Bonoli.

Kolmen pääpuhujan lisäksi Sosiaalipolitiikan päivien osallistujat pääsevät nauttimaan Sosaalijohto ry:n 60-vuotisjuhlaseminaarista, joka järjestetään Sosiaalipolitiikan päivien yhteydessä. Sosiaalijohto ry:stä puhujiksi tapahtumaan saapuvat European Social Network (ESN) puheenjohtaja Alfonso Lara-Monter, Helsingin yliopiston sosiaalipolitiikan professori ja THL:n tutkimusprofessori Heikki Hiilamo sekä Suomen perustulokokeilua johtanut, Turun yliopiston työelämäprofessori Olli Kangas.

Giuliano Bonoli

Giuliano Bonoli is Professor of social policy at the Swiss graduate school for public administration at the University of Lausanne. He received his PhD at the University of Kent at Canterbury for a study on pension reform in Europe. He has been involved in several national and international research projects on various aspects of social policy. His work has focused on pension reform, labour market and family polices, with particular attention paid to the politics of welfare state transformation.

He has published some forty articles and chapters in edited books, as well as a few books. Among is key publications one can mention: Bonoli, G. (2013) The origins of active social policy. Active labour market policy and childcare in a comparative perspective, (Oxford, Oxford University Press), and Bonoli, G., & Liechti, F. (2018). Good intentions and Matthew effects: access biases in participation in active labour market policies. Journal of European Public Policy 25(6), 894-911.

Powerpoint-slides below:

Teppo Kröger

Teppo Kröger on yhteiskuntapolitiikan professori Jyväskylän yliopiston yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksella. Hän johtaa Suomen Akatemian vuosina 2018-2025 rahoittamaa Ikääntymisen ja hoivan tutkimuksen huippuyksikköä (CoE AgeCare). Vuosina 1993-2003 hän työskenteli tutkijana Tampereen yliopistossa, missä hän myös väitteli professori Jorma Sipilän ohjaamana vuonna 1997. Vuodesta 2003 lähtien hän on työskennellyt Jyväskylän yliopistossa lehtorina, akatemiatutkijana ja professorina.

Teppo Kröger on koko tutkijanuransa tutkinut hoivapalveluja eri näkökulmista, mm. kuntien ja valtion välisen suhteen, hoivatyön olosuhteiden, informaalin ja formaalin hoivan ja ansiotyön ja omaishoidon yhteensovittamisen näkökulmista. Hän on osallistunut useisiin kansainvälisiin vertailuhankkeisiin ja tutkimusverkostoihin ja kehittänyt hoivapolitiikan tutkimisen käsitteellisiä lähestymistapoja kuten pohjoismaisen hyvinvointikunnan, heikon universalismin, dedomestikaation, demografisen paniikin, hoivapääoman ja hoivaköyhyyden käsitteet.

Powerpoint-esitys:

Anne Waldschmidt

Anne Waldschmidt is Professor of Sociology and Politics of Rehabilitation, Disability Studies, and Director of the International Research Unit in Disability Studies (iDiS) at the Faculty of Human Sciences of the University of Cologne, Germany.

She studied social sciences at the universities of Bremen, Germany, and Edinburgh, Scotland, and received her doctorate from Bremen University. From 2000-02 she served as a professor of social sciences at a university of applied sciences in Nuremberg. Since 2002 she holds a tenured professorship at the University of Cologne (Germany). As first university professor of Critical Disability Studies in German-speaking countries she has been a visiting professor at the universities of Stockholm (Sweden) and Vienna (Austria), at King’s College, London, and at the Centre for Disability Studies, University of Leeds (UK). From 2007 until 2015 Anne Waldschmidt was a member of the Academic Network of European Disability experts (ANED). From 2018 until 2023 she is a member of the Scientific Committee of the European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) in Vienna. From 2013 until 2016 she was also a member of the European research consortium “Making Persons with Disabilities Full Citizens – New Knowledge for an Inclusive and Sustainable Social Model (DISCIT)”.

Her current research project focuses on “Dispositifs of ‘Dis/ability’ in Transformation” and is funded by the German Research Foundation. Her latest publications include “Culture – Theory – Disability: Encounters between Cultural Studies and Disability Studies” (ed. with H. Berressem and M. Ingwersen, transcript 2017) and “Lived Experiences of Persons with Disabilities: Active Citizenship and Disability in Europe Volume 2” (ed. with R. Halvorsen, Routledge 2018).

Anne Waldschmidt is currently editing a German-speaking handbook of Disability Studies and is writing an introduction in this research field. Her research focuses on the political representation and participation of persons with disabilities, disability rights movements, personal autonomy and independent living, European disability policies, disability history, social theory of disability, knowledge sociology and discourse analysis.

Personal websites:

http://idis-eng.uni-koeln.de/
https://en.wikipedia.org/wiki/Anne_Waldschmidt
http://www.hf.uni-koeln.de/30711
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7371-3031

PowerPoint presentation below:

Sosiaalijohto ry

Sosiaalipolitiikan päivien yhteydessä järjestetään myös Sosiaalijohto ry:n 60-vuotisjuhlaseminaari. Sosiaalijohto ry:stä puhujiksi tapahtumaan ovat lupautuneet European Social Network (ESN) puheenjohtaja Alfonso Lara-Monter, Helsingin yliopiston sosiaalipolitiikan professori ja THL:n tutkimusprofessori Heikki Hiilamo sekä Suomen perustulokokeilua johtanut, Turun yliopiston työelämäprofessori Olli Kangas.

Hiilamo ja Kangas ovat meritoituneet vireinä ja laaja-alaisesti arvostettuina yhteiskunnallisina keskustelijoina sosiaaliturvaan ja sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvässä uudistustyössä ja keskustelusssa. 

Powerpoint esitykset:

Hiilamo: 

Kangas: