SAGA-nyheter

Svenska Kulturfonden har beviljat medel för ett nytt forskningsprojekt ”SAGA för småttingar”. Projektet fokuserar på att stärka barns socioemotionella utveckling och språkutveckling genom läsning och dialoger som fokuserar på att identifiera och namnge känslor med hjälp av bilderböcker.

Efter framgångsrika resultat med barn i åldern 3-5 år, är det nu dags att pröva modellen på de allra yngsta inom småbarnspedagogik och att utveckla samarbetet med föräldrar. Under pilotfasen kommer vi tillsammans med personalen att fördjupa oss i läsmetoder för småttingar och anpassa SAGA-metoden för småttingar och deras familjer.

Under år 2025 börjar den andra fasen av forskningen, där målet är att undersöka hur den uppdaterade SAGA-metoden för småttingar påverkar barnens socioemotionella utveckling och språk. Daghemmen som deltar i forskningen får en utbildning i att använda SAGA-metoden samt stöd för att genomföra metoden med små barn. Om daghemmet där du arbetar är intresserat av att delta i forskningen, kontakta: mirjam.kalland@helsinki.fi.