Bio- och miljövetenskapliga fakulteten

I denna helhet finns Pinkka-material som ansluter sig till den undervisning som ges vid bio- och miljövetenskapliga fakulteten.
Kan­di­dat­pro­gram­met i bi­o­lo­gi
BIO-103 Djurens och växternas diversitet Pinkka Kurssida
BIO-204 Ekologisk fältkurs - livsmiljöerna och arterna   Kurssida
BIO-306 Skärgårdens ekologi Pinkka Kurssida
BIO-501 Växtanatomi och -fysiologi övningsarbeten Pinkka Kurssida