Pinkka

Välkommen till Pinkkas nätsidor! Pinkka är en nätbaserad inlärningsmiljö som syftar på att stöda igenkänningen av arter och livsmiljöer. Namnet Pinkka kommer från ett knippe av torra herbarieprover (på finska: kasvipinkka), som traditionellt använts för inlärning av artkännedom. Pinkka baserar sig på en omfattande databas av bilder och texter. Utgående från databasen produceras informationspaket eller studiehelheter för olika användargruppers behov – virtuella herbarieknippen. På basen av de olika målgrupperna kan helheterna delas in i fem grupper: helheter för studerande och forskare, lämpliga helheter för skolelever och den stora allmänheten.