Välkommen till Pinkkas nätsidor! Pinkka är en nätbaserad inlärningsmiljö som syftar på att stöda igenkänningen av arter och livsmiljöer. Namnet Pinkka kommer från ett knippe av torra herbarieprover (på finska: kasvipinkka), som traditionellt använts för inlärning av artkännedom. Pinkka baserar sig på en omfattande databas av bilder och texter. Utgående från databasen produceras informationspaket eller studiehelheter för olika användargruppers behov – virtuella herbarieknippen. På basen av de olika målgrupperna kan helheterna delas in i fem grupper: helheter för studerande och forskare, lämpliga helheter för skolelever och den stora allmänheten.