Abstrakt

Föredragen på konferensen får beröra konferensens tema “I kontakt: samhälle, interaktion och vardag” och tillämpa samtalsanalytisk- eller interaktionsanalytiska metoder.

Föredragen får också gärna fokusera på forskningens samhällsrelevans.

En grundtanke för vetenskaplig forskning är att komma den stora allmänheten till nytta. Universiteten förväntar sig också att forskare sprider sin forskning inte bara inom men också utanför det vetenskapliga samfundet. Årets konferens erbjuder därför en unik möjlighet och kanal att lättillgängligt berätta om sin forskning för verksamma aktörer och andra intresserade inom ens forskningsområde. Abstrakten skrivs nämligen i först hand i bloggformat. Du kan också välja att skriva ett abstrakt i enlighet med vetenskaplig praxis.

I båda fallen ska abstrakten vara 250–500 ord långa och ta ställning till följande frågor:

  • Vad handlar din forskning om?
  • Vad är samhälleligt relevant i din forskning?
  • Vad är intressant, roligt, förvånansvärt med din forskning?

Rikta din text till verksamma aktörer och andra intresserade inom ditt forskingsområde. Tips på hur du kan skriva en intressant bloggtext får du t.ex. på följande webbplatser:

I det elektroniska anmälningsformuläret kryssar du för huruvida du önskar att din bloggtext publiceras eller inte. Om du önskar publicera din text, har du möjlighet att redigera texten innan den publiceras på webbplatsen keskustelunanalyysi.fi. Den bästa bloggtexten får pris.

Anmäl dig via den här e-blanketten. Deadlinen för abstrakten är 8.11.2019. Beslut om antagna bidrag meddelas per e-post inom december. Abstraktens format påverkar inte antagningsprocessen.

Föredragen är 20 minuter presentation + 10 minuter diskussion. Konferensen hålls främst på finska, men föredrag på övriga inhemska språk samt andra främmande språk är också välkomna. Observera att alla föredrag hålls i enlighet med vetenskaplig praxis, även de som utgår från ett abstrakt i bloggformat.