Kulturens fadderbarn

Vetenskapsmuseet Lågan deltar i Helsingfors stads projekt Kulturens fadderbarn. Vi ordnar fadderverksamhet för Helsingforsbarn födda år 2023.

Alla Helsingforsbarn som är födda år 2020 eller senare kan anmälas som fadderbarn till projektet Kulturens fadderbarn. Fadderbarn får årligen inbjudan till minst två evenemang. Kulturfaddrarna planerar evenemangen så att de stöder barnens respektive utvecklingsskeden och hela familjens välbefinnande. Fadderskapet pågår tills barnet börjar i skolan.

Faddrar för barn födda år 2023 är Vetenskapsmuseet Lågan (Helsingfors universitetsmuseum), Arkitekturmuseet, Designmuseet, Helsingfors stadsmuseum, Finlands nationalmuseum och Föreningen för kulturarvsfostran i Finland.

Under det första året ordnas program på universitetsmuseets olika besöksmål. Du kan till exempel rita babyn i Ritsalen, utöva pilates med babyn i observatoriets somriga trädgård, bekanta dig med förnamnens modetrender och sticka ner händerna i myllan. 

Barn som bor i Helsingfors och är födda år 2020 eller senare kan anmälas som fadderbarn på webbsidan Kulturens fadderbarn. Evenemangen är avgiftsfria för familjerna.

Tjänsten Kulturens fadderbarn administreras av Helsingfors kultur- och fritidssektor och stöds av Jane och Aatos Erkkos Stiftelse