Viks böcker som långtidslån fr.o.m. 30.4.20

Förändringar i servicen på Campusbiblioteket i Vik i april-maj.
  • 30.4. framåt för böcker med 28 dagars lånetid,
  • 14.5. framåt för böcker med 14 dagars lånetid, och
  • 26.5. framåt för böcker med 2 dagars lånetid.

Undantagssituationen har försvårat studenternas tillgång till läromedel. Var solidarisk och returnera sånt material som du inte behöver. På det sättet ger du andra möjlighet att få tag på litteratur inom maj. Du kan tryggt returnera böcker i bibliotekets returlucka utan att behöva ha kontakt med någon.

Avhämtning av tryckt material ordnas i Kajsahuset under våren

Campusbiblioteket är stängt från 18 mars på grund av undantagstillståndet och kommer att hålla stängt till början av augusti 2020.

Helsingfors universitets studenter och personal kan beställa material som hör till Viks samlingar, så länge det är till hemlån, och avhämta det i Kajsahuset. Du kan beställa material fram till 29.5.2020. När renoveringen av Infocentret börjar i juni kan man inte längre beställa material från campusbiblioteket i Vik.

Läs mera om lån av tryckt material under undantagssituationen →

Andra servicen i Campusbiblioteket i Vik under våren 2020

Telefontjänst i Vik har öppet vardagar kl. 10–13 t.o.m. fredag 29.5.20. Efter det kan du kontakta huvudbiblioteket i Kajsahuset.

Böcker kan returneras till Viks återlämningsfack t.o.m. fredag 29.5. Återlämningsfacket i Vik är inte i bruk under sommaren.

24h-läsesalen är stängd under undantagstillståndet på våren och under renoveringen av Infocentret på sommaren. Som sådan kommer läsesalen inte att användas ens efter renoveringen. Om du fortfarande har ett nyckelkort till läsesalen kan du återlämna det till campusbiblioteket i Vik i augusti 2020, när campusbiblioteket har öppnats i tillfälliga lokaler.

Läs mera om vårens och sommarens tjänster i Campusbiblioteket i Vik →

Ett tillfälligt biblioteket öppnas i augusti 2020

I augusti 2020 öppnar campusbiblioteket och Helsingfors stadsbiblioteks filial i Vik i tillfälliga lokaler på infocentrets fjärde våning. Det tillfälliga biblioteket betjänar både universitetets och stadsbibliotekets kunder tills bibliotekens nya lokaler blir färdiga sommaren 2021.

Läs mera om bibliotekets tillfälliga lokaler →