Samlingarna centraliseras på fjärde våningen i Campusbiblioteket i Vik

Samlingsförflyttningar har gjorts i Campusbiblioteket i Vik sedan förra hösten och i vår flyttas de sista samlingarna till 4:e våningen. En del av materialet i Vik flyttas permanent till huvudbiblioteket i Kajsahuset. Flytten är en förberedelse för renoveringen av Infocenter Koronas lokaler.

Samlingarna gallras, minskas och flyttas under våren, och en del av materialet i Vik flyttas permanent till huvudbiblioteket i Kajsahuset.

  • Campusbibliotekets klassificerade boksamlingar har omplacerats tätare på ett enhetligt område på fjärde våningen.
  • Under våren flyttas också serier och tidskrifter, och till sist även kursböcker till fjärde våningen. En del av tidskrifterna flyttas till Kajsahuset, där de finns till hands fr.o.m. 16.3.2020.
  • Examensarbeten och campusbibliotekets specialsamling flyttas från Vik till Kajsahuset, där de finns till hands fr.o.m. 24.2.2020.

Campusbibliotekets samlingar, lokaler och tjänster är tillgängliga i huvudsak som vanligt t.o.m. 29.5.2020. Biblioteket stänger i juni. I augusti 2020 öppnar campusbiblioteket och Helsingfors stadsbiblioteks filial i Vik i tillfälliga lokaler på infocentrets fjärde våning. Det tillfälliga biblioteket betjänar både universitetets och stadsbibliotekets kunder tills bibliotekens nya lokaler blir färdiga sommaren 2021. Läs mera om bibliotekets renovering.