Lär dig informationssökning och referenshantering på nätet

Vill du ha nya idéer om hur du hittar källor till din avhandling? Vill du lära dig att använda RefWorks referenshanteringsprogram?

I höst erbjuder Helsingfors universitetsbibliotek ett brett utbud av onlinekurser och webinarer.

MOOC-kurs för avhandlingsförfattare

MOOC-nätkursen Informationssökning för avhandlingsförfattare öppnar den 31 augusti. Du hittar mer information i artikeln om kursen.

Informationssöknings-webinarier

Weboodi: LIB-210

  • Information Seeking Basics Webinar (på engelska)
  • bio- ja luonnontieteet webinaari (på finska)
  • humanistiset, yhteiskunta- ja kasvatustieteet webinaari (på finska)

Det kommer några webinarier i informationssökning på svenska under hösten, främst för humanister. Närmare tidtabeller och anmälan kommer under hösten i Weboodi.

Refworks-webinarier

Weboodi: LIB-500

Är du intresserad av RefWorks referenshanteringsprogram? 

Helka-webinarier

Weboodi: LIB-510

Vill du ha tips om hur du använder nya Helka?

  • Fredag 28.8 kl. 11-11.45 (på finska)
  • Måndag 7.9 kl. 15.00-15.45 (på finska) *NY*
  • Fredag 11.9 kl. 13.00-13.45 (på finska) *NY*
  • Måndag 14.9 kl. 17.00-17.45 (på finska)
  • Torsdag 17.9 kl. 14-14.15 (på engelska)

Instruktioner för hur du registrerar dig på bibliotekets webbplats.

Hur hittar du kurser?

Du hittar tidtabeller och kursbeskrivning i WebOodi.

Studieutbud > studiehandböcker > erillislaitokset >  Helsingfors universitets bibliotek, 2020-2021.

Distanshandledning i informationssökning

Har du redan deltagit i kurser på biblioteket men behöver fortfarande mer hjälp att hitta källor? Studenter och personal vid Helsingfors universitet kan boka distanshandledning i informationssökning. Se instruktionerna för att boka en tid.

Kontakta oss

Har du frågor om våra informationssöknings­kurser? Kontakta oss via e-formuläret.