Lånetjänster öppnar i Kajsahuset den 1 juni

Helsingfors universitets bibliotek öppnar för utlån i början av juni. Fysiska böcker kan lånas i Kajsabiblioteket av alla Helsingfors biblioteks kunder. Kunderna kan hämta böcker från hyllorna och låna dem själv vid låneautomaterna.

Kundernas och personalens säkerhet är viktig för oss. För att säkra allas hälsa ber vi att du besöker biblioteket endast när du är frisk. Se till att ha god handhygien och tillräcklig distans till andra kunder och till personalen för att förhindra spridningen av coronasmitta.  Stanna inte kvar i biblioteket, utan sköt dina ärenden raskt. Onödig vistelse i biblioteket bör undvikas. Följ instruktionerna i entrén till Kajsahuset när du hämtar böcker. Under undantagstillståndet kommer man in i Kajsahuset endast genom huvudingången på Fabiansgatans sida. Prioritera cykel eller gång när du kommer till biblioteket, om möjligt.

Bibliotekssamlingarna är tillgängliga i Kajsahuset från 1.6., arbetsutrymmena är stängda

Från början av juni är utlån möjliga för alla Helsingfors universitets biblioteks kunder som har ett Helkakort. Du kan hämta böcker från hyllorna själv och låna dem vid låneautomaten. Kajsahuset är öppet 1.6-23.8 mån-fre kl. 8-18. Tiden mellan 8 och 9 är reserverad  för riskgrupper.

Samlingarna i våningarna K4-6 är tillgängliga.  Alla läsesalar och arbetsutrymmen samt kunddatorerna är stängda och ur bruk åtminstone till början av augusti. Sjunde våningen är helt stängd. Material från referensbiblioteket kan kopieras i entrén. Bibliotekets kundbetjäning får du tag på per telefon, e-post och på nätet. Kunddisken i entrén är stängd. 

Campusbiblioteken i Gumtäkt, Mejlans och Vik samt lärocentren Minerva och Alexandria förblir stängda åtminstone till början av augusti.

Helsingfors universitets personal och studenter kan fortsättningsvis beställa böcker som finns inne för avhämtning i Kajsa-huset. Böcker kan beställas från samlingarna i Kajsahuset, Gumtäkt och Mejlans. Böckerna i campusbiblioteket i Vik är otillgängliga efter 29.5 på grund av renoveringen av Infocentret.

Läs mer om avhämtningstjänsten och andra bibliotekstjänster under undantagstillståndet.

Returnera böcker du inte behöver längre!

Undantagstillståndet har försvårat tillgången till studiematerial för studenterna. Eftersträva att vara solidarisk och returnera material du inte längre behöver trots att lånetiderna har förlängts. På så sätt gör du det möjligt för andra studenter att komma åt studiematerial trots undantagstillståndet och de förlängda lånetiderna. Böcker kan returneras i återlämningsluckorna i Kajsahuset och Gumtäkt utan någon närkontakt.  

Förfallodagarna i Helka har flyttats till augusti. Alla Helsingfors universitets biblioteks böcker har 12.8.2020 som förfallodag, förutsatt att lånen inte är försenade. Om ett lån redan är försenat flyttas inte förfallodagen. Om du har några frågor gällande lån eller avgifter kan du kontakta biblioteket på adressen hulib-selvitykset@helsinki.fi

Helka uppdateras i slutet av juli: inga lån eller reserveringar medan uppdateringarna pågår

Helka förnyas under sommaren. Från och med den 16.7 är det några veckors paus i låne- och reserveringstjänsterna medan Helka uppdateras. E-materialen är tillgängliga medan Helka uppdateras. Läs mer om Helkas uppdatering->