Bibliotekets tjänster under undantagstillståndet till följd av coronaviruset

Ändringar i bibliotekets tjänster

Bib­li­o­teks­sam­ling­ar­na är till­gäng­li­ga i Kajsahuset från 1.6.20. Campusbiblioteken i Gumtäkt, Mejlans och Vik samt lärocentren Minerva och Aleksandria förblir stängda åtminstone till början av augusti. På denna sida samlas uppdaterad information om undantagsarrangemangen samt bibliotekets tjänster och material till stöd för självständiga studier.
Se också: Helsingfors universitets anvisningar för situationen med coronaviruset

Anvisningar till bibliotekets kunder

Lånetjänster är öppna i Kajsahuset. Elektroniskt material finns tillgängligt som vanligt via Helka. Kunddisken i Kajsahuset är öppen vardagar kl. 8-17. Bibliotekets kundbetjäning får du tag på också per telefon, e-post och på nätet.. Campusbiblioteken och lärocentrer håller stängt åtminstone till augusti.