Kunddisken i Huvudbiblioteket är öppen igen

Kunddisken i entrén i Kajsahuset är nu öppen igen. Kundservice betjänar mån-fre kl. 8-17 (15 juni-16 augusti). Under midsommaren är Kajsahuset stängt tors-sön 19-21 juni.

Huvudbiblioteket har begränsade tjänster under sommaren. Campusbiblioteken i Gumtäkt, Mejlans och Vik förblir stängda åtminstone till början av augusti.

Kundernas och personalens säkerhet är viktig för oss. För att säkra allas hälsa ber vi att du besöker biblioteket endast när du är frisk. Se till att ha god handhygien och tillräcklig distans till andra kunder och till personalen för att förhindra spridningen av coronasmitta. 

Under undantagstillståndet kommer man in i Kajsahuset endast genom huvudingången på Fabiansgatans sida.

För tillgänglig entrén, vänligen ring bibliotekets information, tfn 02941 23920. Vi hjälper dig med hiss från Kajsaniemigatan eller från metrotunneln.

Läs mer om bibliotekstjänster under sommaren →

Hel­ka upp­da­te­ras i slu­tet av juli: inga lån el­ler re­ser­ve­ring­ar me­dan upp­da­te­ring­ar­na på­går

Helka förnyas under sommaren. Från och med den 16.7 är det några veckors paus i låne- och reserveringstjänsterna medan Helka uppdateras. E-materialen är tillgängliga medan Helka uppdateras.

Om du har gjort favoritlistor i Helka så hinner du spara dem fram till 16.7.

Observera att alla reservationer inte kan flyttas till det nya systemet. Om du inte senast den 16.7 har fått en ankomstavi, måste du förbereda dig på att göra om din reservation i augusti, när Helka fungerar normalt igen.

 Läs mer om Helkas uppdatering→