Kammarmusik spelas i en lunchkonsert i Viks Pop-up Bibliotek på ons 9.9.

Helsingfors stadsorkesters violinister Erkki Palola och Petri Päivärinne kommer att spela i lunchkonserten kl. 12-12.30 på onsdagen den 9 september i Viks Pop-up Bibliotek. Pop-up Biblioteket finns på 4:e våningen i Infocenter Korona, ingång vid Viksbågen 11 B.

Campusbiblioteket i Vik och Helsingfors stadsbiblioteks filial i Vik har gemensamma tillfälliga lokaler på infocentrets fjärde våning. Viks Pop-up Bibliotek betjänar både universitetets och stadsbibliotekets kunder tills bibliotekens nya lokaler blir färdiga sommaren 2021.

Mer information om Pop-up Biblioteket på sidan Campusbiblioteket i Vik renoveras →

Helsingfors stadsorkester spelar lunchkonserter på stadens bibliotek i höst

Se scheman och arenor för lunchkonserter på webbplatsen helmet.fi →