Hur hitta öppet tillgängliga källor? 

Sitter du hemma och söker e-material utan ett användarnamn och lösenord till Helsingfors universitet? Här har du tips på öppet tillgängliga (Open Access) källor som du kommer åt också när biblioteket är stängt.  

Sökmaskiner och databaser 

Core  

BASE  

Google Scholar

Microsoft Academic 

OpenAIRE-portaali 

 

Böcker och tidskrifter 

DOAB 

DOAJ 

OAPEN 

 

Öppen vetenskap vid Helsingfors universitet 

Editori  

Helda Open Books 

Helsinki University Press (HUP) 

 

Läs mera 

Öppet tillgängliga resurser