Hur hitta öppet tillgängliga källor? 
Sitter du hemma och söker e-material utan ett användarnamn och lösenord till Helsingfors universitet? Här har du tips på öppet tillgängliga (Open Access) källor som du kommer åt också när biblioteket är stängt.  

Sökmaskiner och databaser 

Core  

Core är en stor, brittisk databas som effektivt samlar in data från olika öppna källor. T.ex. Iris.ai använder Core. Alla öppna publikationsarkiv och tidskrifter är välkomna, t.ex. Helsingfors universitets Helda är medlem. Cores insamlingsteknik är mer systematisk än Google Scholars. Allt material i Core är öppet tillgängligt. Core innehåller för tillfället mera än 135 miljoner dokument.  

BASE  

Google Scholar 

Microsoft Academic 

OpenAIRE-portaali 

Böcker och tidskrifter 

DOAB 

DOAJ 

OAPEN 

Öppen vetenskap vid Helsingfors universitet 

Editori  

Helda Open Books 

Helsinki University Press (HUP) 

Läs mera