Följ säkerhetsanvisningar och bibliotekets spelregler

Biblioteket vill påminna dig om säkerhetsåtgärder under ditt biblioteksbesök och användning av utrymmena enligt bibliotekets spelregler.

Ta instruktionerna på allvar och var beredd på att situationen snabbt kan förändras. Biblioteket följer rekommendationer och förordningar från universitetet, den finska staten, universitetscentralsjukhuset (HUS) och Finska institutet för hälsa och välfärd (THL).

Kom ihåg säkerhetsavstånd, god handhygien och använd en ansiktsmask under ditt biblioteksbesök

Alla biblioteksanvändare måste följa anvisningarna för coronasituationen som finns i biblioteket. Cirka hälften av läs- och arbetsplatserna samt kunddatorerna används. Platser för säkerhetsavstånd är markerade. Följ säkerhetsmarkeringarna och arbeta inte i de säkerhetsmärkta områdena.

Genom att ta hand om dig själv tar du också hand om andra. För att säkra allas hälsa ber vi att du besöker biblioteket endast när du är frisk. Använd en ansiktsmask. Se till att ha god handhygien och tillräcklig distans till andra kunder och till personalen.

Anvisningar till bibliotekets kunder under coronavirusläget

Biblioteks spelregler gäller också under undantagstillståndet

I biblioteket finns zoner som passar för olika arbetssätt. I bibliotekets spelregler har vi samlat anvisningar om att använda Helsingfors universitets biblioteks lokaler.

Under undantagstillståndet har bibliotekets grupparbets- och telefonrum reserverats som privata läsutrymmen mot bibliotekets regler. Detta försvårar användningen av utrymmena för andra kunder, så följ biblioteks spelregler även under den här exceptionella situationen och använd utrymmena enligt deras avsedda användning.

  • I biblioteket finns telefonrum och telefonbås som endast är avsedda för telefonsamtal. Använd inte ett telefonrum som ett privat läs- eller arbetsutrymme.
  • Grupparbetsrummen i Helsingfors universitets lärocenter och bibliotek är endast tillgängliga för Helsingfors universitets studerande, forskare och personal. Grupparbetsrummen är endast avsedda för grupparbete, och kan alltså inte bokas för bara en enda person eller för evenemang som är öppna för allmänheten eller för undervisning.

Alla anvisningar om att använda Helsingfors universitets biblioteks utrymmen på webbsidan Bibliotekets spelregler