Examensarbeten, tidskrifterna och campusbibliotekets specialsamling har flyttats från Vik till Kajsahuset

Samlingarna gallras, minskas och flyttas under våren, och en del av materialet i Vik flyttas permanent till huvudbiblioteket i Kajsahuset.

Tidskrifter som flyttade från Vik, finns nu tillgängliga för kunder i huvudbiblioteket i Kajsahuset. Tidskrifterna finns på våningen K4. 

Examensarbeten och specialsamling finns i Kajsahusets slutna magasin. I databasen Helka kan du utan kostnad beställa material från samlingarna i Kajsahusets slutna magasin. Du får ett meddelande när din beställning kan avhämtas. Du kan också använda din Helkaprofil för att se när det material du beställt blir tillgängligt. Läs mera om magasinbeställningen.

Campusbiblioteket i Viks samlingar, lokaler och tjänster är tillgängliga i huvudsak som vanligt t.o.m. 29.5.2020. Biblioteket stänger i juni.

I augusti 2020 öppnar campusbiblioteket och Helsingfors stadsbiblioteks filial i Vik i tillfälliga lokaler på infocentrets fjärde våning. Det tillfälliga biblioteket betjänar både universitetets och stadsbibliotekets kunder tills bibliotekens nya lokaler blir färdiga sommaren 2021.

Läs mera om renoveringen: Campusbiblioteket i Vik renoveras