Digitalt Helka-bibliotekskort nu tillgängligt

Alla kunder vid Helsingfors universitets bibliotek har nu tillgång till ett digitalt bibliotekskort. Du kan använda det digitala kortet vid utlåningsautomaterna istället för ett fysiskt kort.

Biblioteket har lyssnat på kundernas önskemål och svarat på dem med ett digitalt bibliotekskort, ett välkommet tillägg till Helka. Med det digitala Helka-kortet kan nu alla biblioteksanvändare låna tryckta böcker från utlåningsautomaterna med hjälp av en mobil enhet.    

Du får tillgång till det digitala bibliotekskortet genom att logga in i Helka-databasen. På mobila enheter hittar du kortet genom att klicka på de tre punkterna uppe i högra hörnet på sidan. På en dator visas kortet i Mina sidor.    

Utomstående kunder vid Helsingfors universitet behöver ett fysiskt Helka-kort innan de kan använda det digitala kortet. Studerande och personal vid Helsingfors universitet behöver antingen ett fysiskt kort eller ett digitalt kort som aktiverats via Studietsjänsten för att kortet ska synas i Helka.    

Läs mer om Helka-kortet på webbplatsen Bibliotekskort och lånerätt.   

Så här öppnar du ditt Helka-kort på mobilen  

Alla kunder vid Helsingfors universitets bibliotek kan använda det digitala bibliotekskortet genom att logga in i databasen Helka.   

  1. Logga in på Helka.    

  1. Klicka på de tre punkterna i övre högra hörnet av sidan för att visa streckkoden för ditt bibliotekskort.   

  1. Visa streckkoden för läsaren vid utlåningsautomaten.