Bibliotekets öppettider under höstterminen

Bibliotekets öppettider kan förändras snabbt under coronavirusläget, så du bör alltid kontrollera öppettiderna på bibliotekets webbplats. Öppettiderna för höstterminen gäller fram till början av december.

Öppettiderna i Huvudbiblioteket, Aleksandria och Minerva

  • Huvudbiblioteket i Kajsahuset: må-fre 8-20, kundservice må-fre 10-19. Lördagar och söndagar stängda.
  • Cafeteria Well Kaisa-talo (Kirja & Kahvi) är för närvarande stängt.
  • Man kommer in i Kajsahuset endast genom bibliotekets huvudingång på Fabiansgatans sida.
  • Lärocentret Aleksandria: må-fre 8-19:45, lördagar och söndagar stängda. Aleksandria är tills vidare inte tillgängligt utanför byggnadens öppettider med nyckeln för nattbruk.
  • Lärocentret Minerva: må-fre 8-17:45, lördagar och söndagar stängda.

Öppettiderna i Campusbiblioteken

Bibliotekets öppettider kan förändras snabbt under coronavirusläget, så du bör alltid kontrollera öppettiderna på bibliotekets webbplats. Öppettiderna för jul och nyår kommer att ses över senare på hösten. Biblioteket följer rekommendationer och förordningar från universitetet, den finska staten, universitetscentralsjukhuset (HUS) och Finska institutet för hälsa och välfärd (THL).

Mun­skydd re­kom­men­de­ras för bib­li­o­teks­be­sö­ka­re