Bärbara datorer är tillåtna i det tysta läsrummet på 2. våningen i Kajsahuset från 13.6.19

Bibliotek erbjuder olika slags arbetslokaler och där finns också datorfri zoner.

Från torsdagen den 13 juni 2019 får man använda bärbara datorer i huvudbibliotekets tysta läsrum (nr 2011) på andra våningen i Kajsahuset. Det mindre läsutrymmet (nr 2015) på andra våningen är fortfarande reserverat för arbete utan bärbara datorer.

Bibliotekets röda utrymmen är tyst zon. Respektera andras arbetsro. Sätt alla apparater helt på tyst läge och arbeta tyst.
Läs mer om Bibliotekets regler ->