/ Tjänster / Studera och arbeta i biblioteket /

Bibliotekets regler

I biblioteket finns det bokningsbara grupparbetsrum, läsplatser och olika slags tysta läsesalar. Zonens färgkod anger om det är en tyst zon, en arbetszon eller en social zon.

Riktlinjer för användning av lokalerna är sammanfattade i bibliotekets regler. Andra regler, såsom rättigheter och ansvar av en kund och ett bibliotek, hittar du i bibliotekets användarregler.

Grön: Social zon, samtal tillåtet.

Träffpunkter

 • Mera informella uppehålls- och arbetsområdena.
 • Äta matsäck tillåtna. Håll områden snyggt, städa upp efter dig.
 • Telefonsamtal ska ske i telefonrummen eller längre bort så att du inte stör andra.

Grupparbetsrummen

 • Kan bokas endast av Helsingfors universitets studenter och personal. 
 • Grupparbetsrummen ska användas av grupper – du kan inte boka ett grupparbetsrum för dig själv.
 • Kan användas under bibliotekets öppettider.
 • Rummen kan bokas för högst 2 timmar/grupp. Alla grupparbetsrum reserveras i Office 365-kalendern.
 • Bokningen hävs om ingen av gruppens medlemmar tagit rummet i bruk inom en halv timme efter att den bokade tiden har börjat.
 • Du kan tillfälligt använda ett grupparbetsrum utan att boka det om det är ledigt, men de som har bokat rummet har alltid prioritet.
 • Håll grupparbetsrummen snygga, städa upp efter dig.
 • Mera om bibliotekets grupparbetsrummen och reserveringsinstruktioner

Orange: Arbetszon, lågmälda samtal tillåtet.

 • Bibliotekets huvudsakliga ljudnivå.
 • Vissa av läsplatserna är avsädda endast för Helsingfors universitets studenter, forskare och personal.
 • Ta hand om dina ägodelar, se upp för tjuvar.
 • Du kan avlägsna dig från din läs-/datorplats för en stund, men håll den inte reserverad mer än en halv timme.
  • Markera din plats och skriv på en lapp när du lämnat den. Bara lappen är inte tillräckligt för att markera platsen.
  • Om du är borta mer än en halv timme har andra kunder lov att ta din plats och flytta dina saker åt sidan. Bibliotekspersonalen kommer inte att bli ombedd att göra det.
  • Biblioteket ansvarar inte för dina efterlämnade saker.
 • Telefonsamtal ska ske i telefonrummen eller längre bort så att du inte stör andra.
 • Håll arbetsområden snyggt, städa upp efter dig. Om du har matsäck med ska den ätas helst på träffpunkter.

Röd: Tyst zon, användning av elektroniska apparater på tyst läge

 • Respektera andras arbetsro.
 • Sätt alla apparater helt på tyst läge och arbeta tyst.
 • Vissa av tysta områdena är avsädda endast för Helsingfors universitets studenter, forskare och personal.
 • Arbeta utan bärbar dator i ett tyst läsrum på 2:a våningen i Huvudbiblioteket. I andra tysta områdena kan du använda en bärbar dator.
 • Ta hand om dina ägodelar, se upp för tjuvar.
 • Du kan avlägsna dig från din läs-/datorplats för en stund, men håll den inte reserverad mer än en halv timme.
  • Markera din plats och skriv på en lapp när du lämnat den. Bara lappen är inte tillräckligt för att markera platsen.
  • Om du är borta mer än en halv timme har andra kunder lov att ta din plats och flytta dina saker åt sidan. Bibliotekspersonalen kommer inte att bli ombedd att göra det.
  • Biblioteket ansvarar inte för dina efterlämnade saker.
 • Håll tysta områdena snygga, städa upp efter dig. Om du har matsäck med ska den ätas helst på träffpunkter.