Anmäl dig till informationssökningskurser

Såhär när hösten kommit igång behöver du kanske komma igång med din informationssökning? Vill du ha nya idéer om hur du hittar källor till din avhandling? Vill du lära dig att använda RefWorks referenshanteringsprogram?

Helsingfors universitets bibliotek erbjuder utbildning i informationssökning både på nätet och som kontaktundervisning. 

Studera på nätet

Informationssökning för avhandlingsförfattare LIB-200 (MOOC)

Hur hittar man kurser?

Biblioteket erbjuder regelbundet fysiska kurser i informationssökning och referenshantering på finska och ibland på engelska och svenska. Kurserna är gratis för studenter och personal vid Helsingfors universitet.

Du hittar tidtabeller och kursbeskrivning i WebOodi. Studieutbud > studiehandböcker > erillislaitokset > Helsingfors universitets bibliotek, 2019-20

Handledning i informationssökning

Kanske du har gått en av bibliotekets kurser, men behöver mera hjälp?

Handledningen är riktad främst till studenter och personal vid Helsingfors universitet.

Vi kan tyvärr inte garantera att det går på svenska, men finska och engelska går alltid.