Individuella arrangemang

Om du behöver hjälp med att använda bibliotekets lokaler, samlingar eller tjänster på grund av en funktionsnedsättning kan du få hjälp av bibliotekets kundtjänst.
Spe­ci­al­tjäns­ter

Du kan registrera dig som kund med rätt till specialtjänster om du är kund hos Helsingfors universitets bibliotek och behöver hjälp med att använda bibliotekets lokaler, samlingar eller tjänster på grund av något funktionshinder. Funktionshinder kan uppstå på grund av någon fysisk funktionsvariation eller inlärningssvårigheter.

Som kund med rätt till specialtjänster kan du

  • få förlängd lånetid för kursböcker
  • få hjälp av bibliotekspersonalen med att hämta böcker från hyllorna
  • få böcker levererade hem per post
  • få hjälp av bibliotekspersonalen med att registrera dig som kund hos biblioteket Celia
  • få individuell handledning i arbetet med din kandidatavhandling eller pro gradu-avhandling.

Om du anser att du på grund av något funktionshinder behöver stöd för att bättre kunna använda bibliotekets tjänster kan du fråga bibliotekets kundtjänst om specialtjänsterna. Du kan kontakta kundtjänsten med en responsblankett, per telefon eller genom att besöka informationsdisken vid någon av bibliotekets enheter.

Informationen om vilka specialtjänster ni kommit överens om antecknas i dina kunduppgifter i Helka. Anteckningen syns endast för personalen i bibliotekets kundtjänst.

Annorlunda inlärningssätt

Biblioteket erbjuder särskilt stöd för de av Helsingfors universitets studerande som på grund av inlärningssvårigheter eller någon annan anledning behöver hjälp med att hitta informationskällor. Särskilt stöd kan till exempel vara individuell handledning (1 timme) i informationssökning för att främja studieframgången.

  • Kontakta biblioteket för att få särskilt stöd. Berätta vad du behöver handledning i och föreslå tider som passar dig.
  • Bibliotekets expert kontaktar dig och ber vid behov om mer information.