Salmivaara vetenskapsled

Salmivaara vetenskapsled följer en kort stig uppför en sluttning och erbjuder en fin utsikt över Kilpisjärvi by.

På vägen upp får du lära dig om Kilpisjärvis historia, om fiskarna i sjön och hur klimatet i Kilpisjärvi förändras, samt får du lära dig om den speciella geologin i de omgivande fjällen.

Salmivaara vetenskapsled

Nedan får du en inblick till innehållet av Salmivaara vetenskapsled. Mera innehåll hittar du i Kilpisjärvi vetenskapsleder -appen.

Klimat kontra väder

"Klimat" eller "väder"?

Väder är det fysiska tillståndet i den befintliga atmosfären samt de förändringar som sker inom de närmaste timmarna och upp till några dagar framåt. Vädret beskrivs av temperatur, lufttryck, vind, luftfuktighet, nederbörd och molntäcke. Klimat å andra sidan är de genomsnittliga väderförhållandena på en viss plats under 30 år. En kortvarig händelse, till exempel en lång och kall vinter eller en kall sommar, behöver inte vara ett tecken på klimatförändring, utan det är istället medelvärdet som måste förändras.

 

Kilpisjärvis historia

Ny by på gammal mark

Kilpisjärvi by är mycket ny, men områdets bosättning har en tusenårig historia som går ända tillbaka till stenåldern. De äldsta kända fynden av mänsklig aktivitet i Kilpisjärviområdet är omkring 6 500 år gamla. Fynden gjordes på en stenåldersboplats strax söder om Salmivaara. Markanvändningens historia under järnåldern är knuten till de renskötande samernas historia i området och är närvarande på många platser, med början från åtminstone 1 000 e.Kr. och fram till 1900-talet. Renskötseln och den mobila betesdjurhållningen tycks ha kommit till Finland via Kilpisjärviområdet. Den nomadiska renskötseln varade också längst just här, och Gova-Labba siidas medlemmar har fortsatt även på 2000-talet.

 

Levande geologi

Fjällens uppkomst

Grattis till att du lyckats bestiga toppen av Salmivaara! Du belönas nu med en fantastisk utsikt över Saana-fjället och Pikku- och Iso-Malla på andra sidan sjön Kilpisjärvi. Lägg märke till skillnaden i landskapet: fjällen i bakgrunden och de böljande kullarna i förgrunden. Det du ser här är den gamla kaledoniska bergskedjans fjällfront, som bildades för 420 miljoner år sedan. Under den tiden stöttes hundratals metertjocka skivor av berg upp av plattektoniska rörelser — från nordväst och mot sydost — över mycket äldre bergarter, på tiotals kilometer långa sträckor. Den gamla fjällfronten kan spåras över hela Skandinavien, från Kilpisjärvi och hela vägen ner till södra Norge.

Kolla webinarien om Kilpisjärviområdets geologiska historia.

Fiskbeståndet i sjön Kilpisjärvi

Kilpisjärvi är en djup sjö med klart vatten. Fiskbeståndet består av åtta inhemska arter som spred sig till sjön Kilpisjärvi efter den senaste istiden när inlandsisen drog sig tillbaka till de svenska fjällen. De flesta fiskarterna anlände sannolikt österifrån, längs kanten av den smältande inlandsisen.

I sjön Kilpisjärvi är siken den vanligaste fiskarten. Den är en generalist, dvs. en art som utnyttjar alla viktiga livsmiljöer i sjön: strandzonen, bottenzonen och den fria vattenmassan.