Om projektet Pathways to Science and Research Stations' R&D&I services

Kilpisjärvi biologiska station har fått finansiering till projektet "Pathways to Science and Research Stations' R&D&I services". I projektet skapas och implementeras digitala vetenskapsleder på populära vandringsleder i Kilpisjärvi, samt utvecklas data- och FoU&I-tjänsterna vid Helsingfors universitets Lapplands forskningsstationers (Kilpisjärvi, Värriö, Muddusjärvi).

Vetenskapsleder förbättrar besökarnas förståelse för sitt resemål, de skapar både nyfikenhet och ger svar, samt utvecklar de vetenskapsturism i området. Vetenskapsleder skapar nya sätt att uppleva en välbekant destination och lockar nya besökare till området. Vetenskapslederna skapar också en plattform för att dela vetenskaplig kunskap och gör det möjligt för lokala företagare att skapa produkter baserade på vetenskapsledernas innehåll. Dessutom utvecklar projektet lappländska forskningsstationers data- och FoU&I-tjänster för privata företag. Detta arbete stärker Lapplands regionala FoU&I-servicenätverk och främjar innovation inom den privata sektorn.

Resultaten av projektet inkluderar:

(A) Digitala vetenskapsleder på befintliga vandringsleder i Kilpisjärvi området

(B) En handlingsplan för data- och FoU&I-tjänster

Digitala vetenskapsleder är utformade för att möjliggöra ytterligare produktutveckling för den privata sektorn - särskilt för företag inom turismen. Arbetet med vetenskapsleder inkluderar att utforma eller välja en digital plattform som möjliggör ytterligare innehållsproduktion, skapa själva innehållet samt att skapa stödjande material om innehållet. Dessutom utbildas lokala företag i innehållet av vetenskapslederna, vilket ger möjligheter till vidare produktutveckling (som guidetjänster). Handlingsplanen för data- och FoU&I-tjänster innehåller en beskrivning av var och en av de FoU&I-tjänster som utformats i projektet. Dessutom innehåller handlingsplanen en beskrivning av möjliga datadelningsplattformar och förslag på ytterligare åtgärder.

Projektet finansierades av Europeiska regionala utvecklingsfonden via Lapplands förbund.

Projektets namn: Pathways to Science and Research Stations' R&D&I services

Prioriterat område: 2. Framtagande och utnyttjande av ny information och kunskap

Särskilt mål: 4.1. Utveckling av knutpunkter för forskning, utveckling och innovation utgående från regionala styrkor

Projekttid: 01.09.2021-30.06.2023, 22 månader

Projektkod: A78116

Finansiering (inklusive EU och staten): 197 478 euros