Upp & repa

Upp och repa

Ladda  ner Upp & Repa-handboken (pdf)

För att lära sig ett nytt språk behöver man inte i början alltid ha böcker, pennor, surfplattor eller mobiler. Det behövs egentligen bara en språkguide som ger en modell och en elev som vill upprepa. Och massor av humor! Upp och Repa-metoden är skapad för att påminna dig om vad som är viktigast i språkinlärning. Att prata och leka är grunden till allting! Med Upp och Repa-metoden lär man sig att prata, inte skriva. Med hjälp av ett färdigt manus kan språkguiden skapa ett undervisningspass där varje minut används för att lära sig språket och att våga tala.

Baserar på TOISTO-metoden
Upp & repa är ett projekt och ett material, vars syfte är att stimulera barn och vuxna att kommunicera på svenska. Undervisningspassen är planerade enligt TOISTO-metoden, som har utvecklats för finskundervisning inom ett samarbete mellan lärarstuderande och experter, under ledning av docent Maria Ahlholm. Metoden Toisto utvecklades hösten 2015 för att användas inom finskundervisningen för asylsökare. Den ursprungliga idén var att skapa en metod som passar alla nyanlända, oavsett deras språkliga bakgrund eller utbildning. För alla som vill lära sig ett vardagsspråk är det viktigast att först koncentrera sig på det muntliga språket och att lyssna och upprepa de vanligaste fraserna.

Utvecklat för nybörjare
Upp & Repa-materialet är utvecklat för nybörjare i svenska och målgruppen är både barn och vuxna. Videorna och materialet kan användas t.ex. av lärare för att designa sin egen språkundervisning. Med hjälp av videoklipp och ett noggrant manus är det lätt för lärare, bibliotekarier, ungdomsledare och andra intresserade att hålla ett språkpass för en nybörjargrupp i svenska.

Hoppas att du har trevliga undervisningspass med Upp & Repa-materialet!

Kirsi Wallinheimo och Maria Ahlholm

Upp och Repa-handboken
Upp och Repa-metoden stöds av en omfattande handbok, som hjälper dig börja använda metoden för språkinlärning. Du kan ladda ner en elektronisk version av handboken här: xx

Upp och Repa-introvideo
Vill du veta mer om Upp och Repa-metoden? Kolla in introduktionsvideon här!

Struktur för Upp och repa-passen
Varje Upp och repa-pass följer samma struktur. Här nedan kan du se strukturen som används för varje pass. 

1. Hälsning och presentationsrunda 
2. Dagens mål: Vad ska vi lära oss idag? 
3. Dagens ordlista presenteras 
4. Den talande ordroboten presenteras
5. Orden övas: upprepning, upprepning, upprepning 
6. Dagens dialog presenteras 
7. Dialogen övas: upprepning, upprepning, upprepning 
8. Passet avslutas: Vad har vi lärt oss idag?
9. Tack och applåd 
10. Dagens ordlista delas ut

För att komma igång har vi skapat tre exempel på undervisningspass, för att ge dig en modell för hur undervisningspassen kan byggas upp. Klicka på länkarna för att få mer information om varje pass. 

1. Vem är du? 
Innehåll (pdf)
Video

2. Vad är klockan? 
Innehåll (pdf)
Video

3. Jag tar bussen
Innehåll (pdf)
Video

Projektets mål är att stimulera finskspråkiga barns kommunikation på svenska. Inom projektet produceras video- och stödmaterial som kan användas för undervisning i svenska. Materialet bygger på projektet Toisto vid Helsingfors universitet, inom vilket man utvecklat en metod för undervisning i finska för vuxna asylsökande och vuxna med invandrarbakgrund. Inom Upp & Repa-projektet har metoden utvecklats för finskspråkiga som vill lära sig svenska. Materialet har anpassats för att användas i barngrupper. Upp & Repa på svenska vill främja kontakten mellan finsk- och svensktalande och kan användas som språkstöd i förskola, skola, språkberikande eftermiddagsverksamhet eller till exempel i bibliotekens verksamhet.

Projektledare Kirsi Wallinheimo, Helsingfors universitet, kirsi.wallinheimo@helsinki.fi
 
Maria Ahlholm, Helsingfors universitet
Gunilla Holm, Helsingfors universitet
Marjo Savijärvi, Helsingfors universitet
Anna Slotte, Helsingfors universitet
Christina Öström, Helsingfors universitet
Charlotta Järf, Helsingfors universitet
 
Videoproduktion:
Simon Bergholm, film www.simonbergholm.com 
Henrik Von Martens, assistent

Projektet finansieras av Svenska folkskolans vänner rf och Helsingfors universitet. 

I samarbete med:
Årskurs 4 i Viks övningsskola vid Helsingfors universitet och lektor Anne Ainoa
Sebastian Holsti
Benjamin Kimpimäki