Pedagogik och lärarutbildning

Inom pedagogik och lärarutbildning bedriver vi forskning fokuserad på mångfald, flerspråkighet, minoritetsfrågor och social rättvisa i relation till pedagogik och lärarutbildning. Rasificering, etnicitet, genus, social klass, specialbehov och hållbarhet utgör centrala forskningsområden inom gruppen. Forskningen omfattar allt från småbarnspedagogik till vuxenpedagogik.

Vi använder oss av varierade forskningsmetoder, från etnografi, diskursanalys och kvantitativa analyser, till videoforskning och visuella metoder. Vår forskningsenhet är nära kopplad till det nordiska excellenscentret Justice through Education (JustEd) och till de svenskspråkiga lärarutbildningarna: barnträdgårds-, klass- och ämneslärarutbildningen, samt även till universitetspedagogiken.

Nyheter och artiklar
Projekt, forskare och utbildning