Projekt

Vi har flera aktuella forsknings- och utvecklingsprojekt.

Vi har en egen sida med information om avslutade projekt (på engelska).

Aktuella projekt