Racism och antiracism i grundskolans högre klasser (RILSE)

I den här studien undersöker vi hur elever och lärare inom högstadiet förstår, upplever och utmanar rasism, samt hur olika utbildningspolicyn behandlar rasism.
Om projektet

Samhället, politiken och offentliga rum formas av rasism och eftersom rasism har en direkt inverkan på elevers liv, är det skäl att undersöka hur barn och lärare upplever och reagerar på rasism inom skolmiljön.

I denna studie utför vi intervjuer med elever och lärare, samt deltagande observationer i fyra finskspråkiga och två svenskspråkiga högstadieskolor. Därtill använder vi enkätdata om elever i årskurs åtta och nio för att analysera förekomsten av rasistisk mobbning och dess konsekvenser för elevers välmående. Vidare analyserar vi utbildningspolicydokument om och på vilka sätt rasism och antirasism diskuteras i dessa. Syftet med vår studie är att främja elevers välmående och rättvisa inom utbildning.

Helakorpi, J., Holm, G. & Liu, X. (2023). Education of pupils with a migrant background: A failure in the Finnish system? In M.Thrupp, P. Seppänen, J.Kauko & S. Kosunen (Eds.) Finland’s Famous Education System. Unvarnished Insights into Finnish Schooling (pp. 319-333). Springer. DOI: 10.1007/978-981-19-8241-5_20  

Helakorpi, J., Dovemark, M., Rasmussen, A., & Holm, G. (2023). Positions of Newly Arrived Students in Nordic Education Policies and Practices. Nordic Studies in Education, 43(2), 111–127. https://doi.org/10.23865/nse.v43.3986

Londen, M., Holm, G. & Törmänen, M. (2023). Inclusion and special needs education for immigrant students in Finland. In  N. B. Hanssen, H. Harju-Luukkainen & C. Sundqvist (Eds.). Inclusion and special needs education for students with an immigrant background in the Nordic countries.  From research to practice. Routledge. 

Loukola, S. (2023). “Not in Our Daycare”? Commitments and Obstacles to Antiracism in Finnish ECEC. Early Childhood Education Journal, 1-9. 

Holm, G. (2023). Participatory photography: high school students’ awareness of privileges in Nordic welfare states. In R.J. Tierney, F. Rizvi, & K Erkican (Eds.) International Encyclopedia of Education, 270-284. Elsevier. 

Matikainen-Soreau, M. & Loukola, S. (6.-8.03.2024) Antiracism in Finnish colorblind schools . NERA 2024, Nordic Educational Research Association conference, Malmö, Sweden. 

Matikainen-Soreau, M., & Loukola, S. (10-12.1.2024). White and non-White researchers’ positionality in ethnographic research on (anti)racism. 7th European Congress of Qualitative Inquiry (ECQI): Participation, collaboration and co-creation: Qualitative inquiry across and beyond divides. University of Helsinki, Helsinki. 

Hummelstedt, I. & Shakkarwar, A. (23.-24.11.2023), Helpful individuals and discriminating structures: A case study of Finnish preparatory education. Finnish Educational Research Association conference (FERA), Education and research in society – Society in education and research. Åbo Akademi University, Vaasa. 

Matikainen-Soreau M., Loukola, S. & Hummelstedt, I. (23.-24.11.2023). The rac(ist) card in school settings in Finland. Finnish Educational Research Association conference (FERA), Education and research in society – Society in education and research. Åbo Akademi University, Vaasa.  

Loukola, S. (21.8.-25.8.2023). Reinforcing and resisting racialisation in Finnish schools via humour. ECER: Emerging Scholars Conference 2023, The value of Diversity in Education and Educational Research, Glasgow, Scotland.  

Loukola, S. (27.7.2023-3.8.2023). Reflecting racialized positions and possibilities for de-colonizing approaches in research and teaching praxis. Nordic Summer University 2023. Racialization, Whiteness and Politics of Othering, Alternative Futures, Palanga, Lithuania. 

Matikainen-Soreau, M. (8.6.2023). Commentator at the research seminar Gränsdragningar och solidaritetssträvan, Svenskfinlands nya konturer (2020-2023). Svenska litteratursällskapet, Helsinki. 

Loukola, S. & Hummelstedt, I. (15.3-17-3.2023). Resistance and tears – affects and their impacts for dealing with racism in school. NERA 2023, Nordic Educational Research Association conference, Oslo, Norway.    

Loukola, S. & Hummelstedt, I. (24.11.-25.11.2022). Opening doors and evoking resistance – white researchers doing research on racism and antiracism. FERA 2022 conference on Education Multivocality in the Changing World of Education, Oulu, Finland.   

Loukola, S. (28.7-4.8.22.2022). Reflections on Finnish early childhood education teachers’ understanding and experiences of racism, antiracism and white normativity. Nordic Summer University 2022, Oslo, Norway. 

Matikainen-Soreau, M. (1.-3.6.2022). Revealing the invisible: studies of Whiteness in the Nordic Educational Research (Literature review). NERA 2022, Nordic Educational Research Association conference, University of Island, Reykjavik.  

Matikainen-Soreau, M. (24.05.2022). The elephant in the room: Postmigration and Critical Race and Whiteness studies in the Nordics [keynote]. Colour still matters, conversations on racism in Finland, Åbo Akademi, Turku. 

Matikainen-Soreau, M (23.03.2022) Nordiska dagen 2022: Olika berättelser och en gemensam framtid. Arcada & Practicum, Helsinki. 

Hummelstedt, I. & Matikainen-Soreau, M. interviewed (6.11.2023), Begreppet "rasism" missförstås i svenska skolor. Korkman, A., Hufvudstadsbladet. 

Hummelstedt, I. interviewed (6.9.2023), När politiker normaliserar rasism rinner den ner i skolorna och sprids vidare. Tabermann, J. & Silén, T. [hosts] Nyhetspodden, Svenska YLE. 

Hummelstedt, I. (5.9.2023) in the panel in Är skolan handfallen? Slaget efter tolv, Svenska YLE. 

Holm, G., Hummelstedt, I. & Matikainen-Soreau, M. (4.9.2023), Spotlight: Skolor blundar för diskriminering. Svenska YLE. 

Loukola, S. (1.12.2023). Kolumni: Rasismi lastemme kouluarjessa.Yhteiset lapsemme-lehti, 4/2023. 

Loukola, S. interviewed (14.9.2023) in Rasismi, uudet kujeet och sommar [audio podcast episode] in Pykälien takaa, Adlercreutz, A. & Sirén, S.-S. [hosts]. 

Matikainen-Soreau, M. interviewed (10.9.2023), Hur ska vi prata om personer med olika hudfärg på ett respektfullt sätt? Vi bad forskaren om tips. Salo, C., Svenska YLE.  

Loukola, S. interviewed (3.9.2023), Stor demonstration mot rasism i Helsingfors – över 11 000 personer deltog. Korkman, A., Hufvudstadsbladet.  

Matikainen-Soreau, M. interviewed (30.7.2023), Därför behöver du en nationell identitet. Sandelin, P., Svenska YLE.  

Matikainen-Soreau, M interviewed (30.6.2023), Vad betyder det att vara finländare? Om identitet, flaggor och vem som får vara nationalist [audio podcast episode] in Petter söker meningen med livet. Sandelin, P. [host], Svenska YLE.   

Loukola, S. (29.6.2023) Teacher education for equality and equity in China A smokescreen or a possibility for social justice in the future? The Global Innovation Network for Teaching and Learning (GINTL).  

Loukola, S. interviewed (16.3.2023), Antirasistinen pedagogiikka kutsuu toimiin ja itsetutkiskeluun. Suominen, M., Lasten ja nuorten keskusliiton Pieni on Suuri-lehti. 

Hummelstedt, I. interviewed (2.2.2023), ”Att arbeta mot rasism i skolor kan vara känsligt” – har antirasismkurser för lärare någon inverkan? Gardberg, A., Svenska YLE. 

Hummelstedt, I. interviewed (16.8.2022), Monikulttuurikasvatuksen uusi paradigma - eli millaista antirasistista pedagogiikkaa opettajat tarvitsevat nykypäivänä. Lähde, M. & Felin, Y.C., Lyfta.  

Hummelstdet, I. interviewed (11.8.2022), Tutkittu juttu: Hyväntahtoisuus ei pure koulussa piilevään rasismiin. Vanas, A., Opettaja-lehti.   

Maïmouna Matikainen-Sorau in panel discussion (31.1.2022) SCENMÅNDAG: Får vi tänka kritiskt inom en minoritet? Svenska Teatern, Helsinki.  

Saara Loukola interviewed (15.3.2021), Opetellaan antirasistinen työote. Järvinen, H.-M., Talentia-lehti.  

Matikainen-Soreau (14.03.24) Decolonization in context: Finland. Antiracism, settler colonialism and decolonization in the academia. Anti-racism Lab. Panelist  

Loukola, S. (2023). Peer reviewer for journal Nordisk Tidsskrift for Pedagogikk & Kritikk. 

Loukola, S. (4.12.2023). Finnish Development NGO’s (FINGO) and Global Education Research in Finland (GERIF): Globaalikasvatuksen tutkijat ja toimijat kohtaavat. Introduction and workshop Tutkimassa rasismia ja antirasismia suomalaisissa yläkouluissa. 

Hummelstedt, I. (31.10.2023) Lecture on antiracist early childhood education in Folkhälsan’s process training on equity work in early childhood education. 

Holm, G. (5.10.2023). Från strukturell rasism till antirasistisk verksamhetskultur. Lecture for the network Fyren for leadership (school principals). Finnish National Agency for Education. 

Hummelstedt, I. (28.9.2023), Kan vi utbilda bort rasismen?  Network against racism’s event at Luckan.
  
Hummelstedt, I. & Gram, J. (12.9.2023). Lecture on antiracist parenting hosted by the association DiVa. 

Loukola, S. (6.6.-11.6.2023). Equality and equity in Finnish Early Childhood Education. Teacher education for equality and equity in the post-pandemic era. Examples from China and Finland. Hangzhou, Shijiazhuang. Loukola serving as chair in Hangzhou normal university and giving a lecture in Hebei normal university. 

Hummelstedt, I. (13.4.2023). Toisen ymmärtämisestä sosiaalisen oikeudenmukaisuuden edistämiseen: kriittisiä näkökulmia monikulttuurisen kasvatus- ja ohjaustyöhön [Video lecture]. DIAK, Digitally to the steps to learning project. 

Hummelstedt, I & Gram, J. (15.2.2023). Training on antiracism for the staff at Grundskolan Norsen grade 1–9 and their guardians. 

Hummelstedt, I. (3.2.2023). Pedagogik för social rättvisa: mer än goda intentioner [video lecture for teachers] for Rauhankasvatusinstituutti.  

Loukola, S. (2.2.2023). : In-service training “antiracist early childhood education” for Espoo municipality’s personnel of early childhood education.  

Hummelstedt, I.(27.1.2023). Panelist in a discussion about whiteness in Finnish Swedish schools EDUCA. 

Loukola, S. (8.12.2022). Antiracist early childhood education. Lecture and workshop for the City of Helsinki Education division. 

Hummlestedt, I. (2.12.2022). Kasvatus sosiaalisen oikeudenmukaisuuden puolesta: enemmän kuin hyvää tahtoa. The Finnish Board of Education for the Poiju-teacher network. 

Hummelstedt, I. & Gram, J. (2.11.2022). Vem är normal och vem får synas? [workshop]. In science education for children, UniJunior project. 

Hummelstedt, I. (26.10.2022). Pedagogik för social rättvisa: från att förstå de andra till att bekämpa orättvisor [keynote] at the StigIn-project’s conference on integration. 

Loukola, S. 10-14.10.22 A funded networking travel to Brussels to meet different NGO’s and actors in the field of antiracism, such as Center Against Islamophobia, European Network Against Racism (ENAR) and euro parliament. Participating in a “regions against racism”-event. Trip organised by the Peace Education Institute. 

Hummelstedt, I. (27.9.2022) Hur kan vi bredda normerna så att alla inkluderas? [workshop]. Integrationsdagarna. 

Matikainen-Soreau, M. (11.4.2022) Rasismia, valkoisuutta ja ei-valkoisuutta pohjoismaisessa kirjallisuudessa. Kulttuurinen monimuotoisuus kustannustoimittajan työssä, Suomen Kustannusyhdistys, Helsinki. 

Matikainen-Soreau, M. (01.01.2021-31.12.2022) Workshops in anti-racism work for Swedish-speaking pedagogues (sektorn för fostran och utbildning). Helsingin kaupunki kasvatus ja koulutus & Rauhankasvatusinstituutti. 

Projekt team
Gunilla Holm

Gunilla Holm är forskningsledare och professor i pedagogik vid pedagogiska fakulteten vid Helsingfors universitet. Hennes forskningsintressen inkluderar mångfald och sociala rättvisefrågor inom utbildning med särskilt fokus på social klass, kön och rasifiering. Hon bedriver främst etnografisk forskning, och hennes forskningsintressen inkluderar också utvecklingen av deltagande fotografi som en forskningsmetod. Hennes nuvarande forskning har ett intersektionellt perspektiv och fokuserar på inkludering och exkludering i förskolan samt på rasifiering i grundskolan.

Jenni Helakorpi

Jenni Helakorpi är universitetslektor i allmän- och vuxenpedagogik.

Ida Hummelstedt

Ida Hummelstedt är universitetslektor i småbarnspedagogik samt forskare vid projekten RILSE och MÅDIG (Mångfald och differentiering i grundskolan). Hennes doktorsavhandling var en kritisk analys av finländsk mångkulturell utbildning där hon undersökte processer av andrafiering och rasifiering inom diskurser om mångkulturalism. Hennes nuvarande forskning inom RILSE fokuserar på begränsningar och möjligheter för att bygga en antirasistisk skolkultur. Hennes tidigare arbetslivserfarenhet är som doktorand i forskningsprojektet MINTED (Multilingual and Intercultural Education in Finland and Sweden), universitetslärare vid pedagogiska fakulteten, grundskollärare samt fortbildning för lärare om antirasism, normkritik och social rättvisa.

Maïmouna Matikainen-Soreau

Maïmouna Matikainen-Soreau är postdoktoral forskare vid RILSE. Hon har sin bakgrund inom nordisk litteratur och skandinaviska studier. I sin doktorsavhandling utvecklade hon termen "postmigrationslitteratur" och analyserade rasifieringsprocesser och vithetsnormativitet i nordisk skönlitteratur. Hennes nuvarande forskning inom RILSE fokuserar på svenskspråkiga skolor (RISK - Rasism i svenskspråkiga skolor). 

Saara Loukola

Saara Loukola är doktorand vid pedagogiska fakulteten vid Helsingfors universitet. Hon har tidigare arbetat inom småbarnspedagogik och utbildat personal inom småbarnspedagogik i ämnen som antirasism, jämlikhet och jämställdhet. Hennes tidigare forskning har fokuserat på antirasism och vithetsnormen inom småbarnspedagogiken. Nu fokuserar hon på att studera rasifieringsprocesser inom högstadieutbildning i Finland som en del av RILSE-projektet.

Joséphine Gram

Joséphine är forskningsassistent vid RILSE projektet och koordinator för projektet UniJunior vid Helsingfors universitet. Hon är även magisterstuderande i sociologi och fokuserar i sin avhandling på ras, identitet och tillhörighet bland afrofinlandssvenskar. Utöver utbildar hon lärare, småbarnspedagoger och andra aktörer i antirasism och normkritik. 

Tidigare medverkande

Ina Juva, forskardoktor
Anna Suni, doktorand
Venla Järvensivu, teknisk assistent

Samarbete och finansiering

Vi samarbetar med Institutet för Hälsa och Välfärd (THL)

Studien stöds av:

Finlands Akademi (studien i de finskspråkiga skolorna)
Svenska kulturfonden (studien i de svenskspråkiga skolorna)
Pedagogiska fakultetet, Helsingfors Universitet (JustEd-Exit projektet för pilotstudien)

Dataskyddsmeddelande