SAGA - Stöd för barns tidiga socioemotionella utveckling i småbarnspedagogiken

SAGA är ett forsknings- och utvecklingsprojekt som strävar till att stödja barns socioemotionella utveckling genom högläsningsstunder och dialoger.
SAGA:s webbsida

Läs mer om projektet på SAGA:s webbsida.

Kontakt och information
Dataskyddsbeskrivning

Dataskyddsbeskrivning för deltagare i SAGA-projektet.