SAGA - Stöd för barns tidiga socioemotionella utveckling i småbarnspedagogiken
Med socioemotionell utveckling menas bland annat barnets växande förmåga att förstå, namnge och reglera egna känslor och beteenden samt förmågan att tolka andras känslor och vid behov hjälpa andra.

Barns socioemotionella förmåga är relaterad till språkutvecklingen och samspelet med vårdnadshavaren.

SAGA är ett forsknings- och utvecklingsprojekt som strävar till att stödja barns socioemotionella utveckling hos barn i ålder 3-5 år genom högläsningsstunder och mentaliserande dialoger. Mentaliserande dialoger höjer barns förståelse för känslor, tankar och intentioner i barnet själv och i andra. Förutom att stödja barns utveckling strävar SAGA-projektet att dessutom stödja personal inom småbarnspedagogiken att utvecklas professionellt. Hypotesen är att mentaliserande dialoger vid högläsning kommer att:

  • stärka barns socioemotionella utveckling och stödja skolfärdigheten.
  • stärka barns språkutveckling. Detta är speciellt viktigt för barn som har en flerspråkig bakgrund och för barn som kommer från svåra hemförhållanden.
  • stödja personal inom småbarnspedagogiken till mentaliserande samverkan med barnen.
Projektgrupp

PI Mirjam Kalland, Professor i småbarnspedagogik, Helsingfors Universitet

PI Kristiina Kumpulainen, Professor i småbarnspedagogik, Helsingfors Universitet /Visiting professor, University of British Columbia, Vancouver.

Tanja Linnavalli, Projekt koordinator, forskardoktor, Helsingfors Universitet

Mia Heikkilä, forskare, Åbo Akademi.

Hannah Kaihovirta, Universitetslärare, estetiska ämnenas didaktik, Helsingfors Universitet

Marjo Savijärvi, Universitetslärare, finska språkets didaktik, Helsingfors Universitet

Publikationer och konferanspresentationer

Kalland M. SAGA – supporting social and emotional development in Early Childhood Education. Keynote and Workshop in Miradas – I Congreso Internacional sobre Calidad Educativa en la Primera Infancia, 22-23.5.2019, Lima, Peru.

Samarbete och finansiering

SAGA samarbetar med kommunala daghem i huvudstadsregionen och i Vasa, såväl med Mannerheims barnskyddsförbund och Folkhälsan. Projektet är finansierat av Svenska Kulturfonden för år 2019—2022.

Internationella samarbeten

Dra. Clara Jessica Vargas D'Uniam, Docente del Departamento de Educación

Coordinadora de la Carrera de Educación Inicial, Pontificia universidad católica del perú

Prof. Linda C Mayes, Yale Child Study Center, Yale University and Associate professor Helena Rutherford, Yale Child Study Center, Yale University

Kontakt och information
Dataskyddsbeskrivning

Dataskyddsbeskrivning för deltagare i SAGA-projektet.